Sågad planka

Studenters examensarbeten bidrar till utveckling i sågverksindustri

Under våren har ingenjörsstudenter inom data/IT och industriell ekonomi genomfört examensarbeten hos två familjeägda sågverk. Arbetena har initierats inom ramen för samverkansprojektet Kompetensväxel inom skog och trä - KVIST, som nu söker fler samarbeten med företag inom skogs- och träbranschen inför nästa läsår.

Studenterna Albin Ljungdahl och Simon Bäcklund har läst till högskoleingenjörer i datavetenskap. I deras examensarbete hjälpte de Småland Timber att både uppdatera och utvärdera en befintlig databaslösning.  
- Vi byggde om ett befintligt system och automatiserade en del processer som tidigare krävt manuell handpåläggning. Vi utvecklade också ett par mer avancerade lösningar, för att jämföra vad som passar bäst för just det här företaget, berättar Simon och Albin.  
- I slutändan blev vår rekommendation att stanna kvar i befintliga system, men att övergå till en molnlösning för lagring.  

Samverkan via KVIST 

Idéen till examensarbetet fångades upp hos företaget via samverkansprojektet Kompetensväxel inom skog och trä - KVIST. Via projektet matchas behov hos företag med rätt studenter och forskare vid Tekniska högskolan i Jönköping och Linneuniversitetet. Målgrupperna är små och medelstora företag inom skogs- och träbranschen i Småland samt studenter, lärare och forskare som inte vanligtvis kommer i kontakt med skogs- och träbranschen. 

Skog och trä - en ny bransch 

Albin och Simon hade ingen erfarenhet av sågverk sen tidigare. 
-Vi valde just detta förslag på examensarbete för att det är spännande att arbeta med ett verkligt projekt. I och med att vi inte har arbetat i branschen tidigare har vi ett utifrånperspektiv. Det kan faktiskt vara en fördel - vi ser saker på ett annat sätt! 

Positivt för företaget 

Från företagets sida har samarbetet varit positivt. Daniel Martinsson är tekniskt ansvarig på Småland Timber och har varit studenternas kontakt på företaget.  
- Man kan säga att arbetet mynnade ut i ett slags beslutsunderlag för vår del - studenterna hjälper oss att fatta bättre beslut. I det här fallet har vi funderat på vår befintliga databas en längre tid, och tvekat över om vi ska investera i en ny lösning eller inte. Tack vare studenternas arbete känner vi oss mer övertygade om att ett avancerat system kanske inte lämpar sig för ett företag i vår storlek. Dessutom fick vi hjälp med att automatisera befintlig lösning för att enklare kunna hantera löpande mätdata från Biometria. 

Ett överväldigande första besök 

Ytterligare två ingenjörsstudenter, Anton Hovstam och Nils Brante, har gjort examensarbete på ett annat sågverk.  
- Första besöket var ganska överväldigande. Vi hade ingen tidigare erfarenhet av branschen, utan fick en adress till sågverket som ligger i ett mindre samhälle i Småland. Vi fick en rundvandring och hade ingen aning om att området var så stort! Det var väldigt intressant att se hur det fungerar.  

Arbetssätt som kan lösa problem 

Anton och Emil har läst till ingenjörer i industriell ekonomi. Enligt dem handlar utbildingen bland annat om att arbeta med kvalitet i alla steg, samt att hitta arbetssätt som kan lösa problem.  
 
- Vi tycker om projekt där det går att förbättra saker. Därför var vår tanke att examensarbetet skulle handla om effektivitet. När vi diskuterade detta med handledaren på företaget så föreslog han att vi skulle mäta truckarnas körsträcka i syfte att effektivisera deras nyttjandegrad. 

Under två veckor i april inrättades ett temporärt körschema. En större truck hyrdes in för att köra de längsta körsträckorna. Företagets IT-ansvarige hjälpte till att programmera en app för att samla in GPS-koordinater från samtliga truckar. 

Minskade körsträckor innebär fördelar 

Resultatet pekar på att den nya större trucken gav stor avlastning på de ordinarie truckarna. Minskade körsträckor innebär många fördelar. Industrin ligger mitt i samhället och för omgivningen är det en fördel med minskat buller. Inne på företaget kan minskade körsträckor också bidra till ökad effektivitet och en bättre arbetsmiljö. 

Anton och Nils är nöjda med examensarbetet. - Vi har fått lära oss mycket och är väldigt tacksamma för all den hjälp som företaget bidragit med. Vi har också fått insikt i en ny bransch! 

er info om projektet Kompetensväxel inom skog och trä