Prisutdelning i Kalmar 3 juni 2021

Lärarstudenters uppsatser hyllades i Kalmar och i Växjö

Den 3 juni genomfördes en digital presentation av uppsatser som har skrivits inom grundlärarprogrammet/verksamhetsintegrerad profil (VI-profil), Kalmar och inom grundlärarprogrammet, Växjö.

På förmiddagen presenterade studenterna, inriktning fritidshem sina arbeten inom det fritidspedagogiska området. På eftermiddagen var det studenter, inriktning förskoleklass-åk 3 och åk 4-6 som presenterade sina självständiga arbeten inom ämnena svenska, matematik, engelska och naturorienterande ämnen/teknik.

Stipendier för bästa praktikutvecklande uppsats delades ut

Avslutningsvis hölls en gemensam digital avslutning för våra nya lärare. Då delades också VI-kommunernas pris för ”bästa praktikutvecklande uppsats” ut. Våra samverkande kommuner står bakom stipendiet på 5 000 kr/uppsats.

Stipendier för de tre bästa praktiknära uppsatserna/ort delades i år ut av Mönsterås och Alvesta/Tingsryds kommun, som är tre av våra VI-kommuner. Lärare ute på VI-skolor har utgjort jury, de har läst, värderat och valt ut prisbelönta arbeten som förhoppningsvis kan sätta spår ute i skolan. 

Stipendiater Kalmar och Växjö

 • Vinnande självständigt arbete 2021 – inriktning 4-6 Kalmar
  Författare: Stina Andersson

  Titel: Damned if you do, damned if you don´t. En litteraturstudie om användningen av förstaspråket i engelskundervisningen på mellanstadiet.

 • Vinnande självständigt arbete 2021 – inriktning F-3 Kalmar
  Författare: Ida Lindstedt och Stina Lindqvist

  Titel: Att lära sig skriva. En jämförande studie av elevtexter skrivna i årskurs 3 efter två olika undervisningsmetoder.

 • Vinnare självständigt arbete 2021 – inriktning fritidshem Kalmar
  Författare: Elin Karlsson och Rebecca Pontán
  Titel: “Elevinflytande är väl när det flyter på?”. Ett utvecklingsinriktat arbete om att synliggöra elevinflytande i fritidshemmet.

 • Vinnande självständigt arbete 2021 – inriktning 4-6 Växjö
  Författare: Jennifer Sandberg och Kajsa Nyberg
  Titel: Digitalt skrivande respektive skrivande för hand i svenskundervisningen på mellanstadiet.

 • Vinnande självständigt arbete 2021 – inriktning F-3 Växjö
  Författare: Hanna Löfqvist och Malin Hermansson
  Titel: ”Begåvade elever ska också få utvecklas”. En empirisk studie om lärares erfarenheter av matematiskt begåvade elever i åk F-3.

 • Vinnare självständigt arbete 2021 – inriktning fritidshem Växjö
  Författare: Felicia Newman Hedin och Malin Benzein
  Titel: Specialpedagogik, ”en naturlig del i vår pedagogiska verksamhet”. En kvalitativ studie utifrån fritidslärares resonemang.

Mer information

Katarina är programansvarig för VI-profilen som har utvecklats i Kalmar. Hösten 2020 utökades konceptet med skolor i Blekinge och Kronoberg och förhoppningen är att fler och fler skolor i regionen ska samarbeta med Linnéuniversitetet i verksamhetsintegrerade utbildningar.
Jörgen Fors är programansvarig för VI-profilen i Kronoberg.

Här finns förteckningen över de uppsatser som presenterades 

Här finns korta filmer om några av de självständiga arbeten som presenterades den 3 juni. Här finns även mer information om Linnéuniversitetets ULF-projekt (Utveckling, Lärande, Forskning)

Kontakt

Katarina Herrlin, programansvarig för VI-profilen region Kalmar
katarina.herrlin@lnu.se

Jörgen Fors, programansvarig för VI-profilen region Kronoberg
jorgen.fors@lnu.se

Bild pristutdelning Växjö
Prisutdelning den 3 juni i Växjö.
Bild pristagare Kalmar
Prisutdelning den 3 juni i Kalmar.

Fotograf den 3 juni i Kalmar: Frida Svensson, Linnéuniversitetet
Fotograf den 3 juni i Växjö: Håkan Hansson, Linnéuniversitetet