studenter på föreläsning

Läs genusvetenskap vid Linnéuniversitetet!

Nu erbjuder institutionen för samhällsstudier fyra fristående 7,5 hp-kurser i genusvetenskap: ”Introduktion till genusvetenskap”, ”Genus, kultur och identitet”, ”Genus, politik och rättigheter” och ”Genus och arbete i globala perspektiv”. Kurserna ges på helfart på campus med start HT2021 och är möjliga att sökas av alla. Vidga dina vyer – plugga genus! 

Läs mer om ämnet genusvetenskap.