Emil Fridolfsson utan för hus Stella,  Univetsitetskajen, Kalmar

Stora Linnéstipendiet på 500 000 till Emil Fridolfsson för forskning om vitaminbrist hos Östersjöfisk

Kalmar och Växjö kommuners stora Linnéstipendium för forskning inom ekologisk hållbar utveckling tilldelas i år Emil Fridolfsson, forskare vid Institutionen för biologi och miljö, för projektet "Orsakar vitaminbrist massdöd bland Östersjöns fiskar?"

Stipendiet ska stödja Linnéuniversitetets forskning inom hållbar ekologisk utveckling. Det är avsett för tillämpad forskning som bidrar till minskad miljöpåverkan och att jordens resurser räcker till för kommande generationer.

Linnéstipendiet var en invigningspresent från Kalmar och Växjö kommuner då Linnéuniversitetet bildades 2010. Denna omgång kom det in totalt sju behöriga stipendiebidrag och av dessa valdes två slutkandidater ut genom en nomineringsprocess. Jurymötet skulle detta år ägt rum i Växjö men genomfördes på grund av pandemin digitalt där de två slutkandidaterna fick presentera sina projekt.

-Eftersom hållbarhet är ett av Linnéuniversitetets fem mål är jag extra glad för detta samarbete, säger rektor Peter Aronsson

Juryns motivering till vinst lyder:
Biologisk mångfald är en förutsättning för allt liv på jorden. Därför behövs mer forskning kring våra ekosystem och Emil Fridolfsson aktualiserar en aktuell fråga för Östersjöns och insjöarnas ekosystem.

Projektet syftar till att undersöka sambandet mellan tiamin och minskning av fiskpopulationer. Detta genom att kvantifiera nivåerna av det livsviktiga vitaminet tiamin i vanliga fiskarter men även nivåerna av nedbrytningsenzymet tiaminas och koppla det till sammansättningen av tarmfloran hos dessa fiskarter. Projektet kommer även att undersöka om svampangreppen hos fiskpopulationer har samband med tiaminstatusen hos fisken.

I vår region har vi unika, anrika och viktiga lax- och havsöringsfisken i Mörrumsån och Emån och till dessa platser kommer turister från hela världen. En hälsosam fiskpopulation är betydelsefull för den ekologiska, sociala och ekonomiska hållbarheten, samtliga delar av hållbar utveckling. Resultatet kommer att ge viktig kunskap som kan komplettera helhetsbilden och täppa till kunskapsluckor kring Östersjöns fiskhälsa för framtida åtgärder och insatser till branscher och myndigheter. Kunskap sätts i rörelse för en hållbar samhällsutveckling!

 - Att bli tilldelad Linnéstipendiet är ett bevis på att det arbete jag lagt ner är relevant och intressant. Det öppnar även upp för att söka externa medel och en fortsättning för att bedriva den kvalitativa forskning vi gör, säger Emil.

Den kandidat som kom på andra plats var Min Hu, biträdande lektor vid institutionen för Byggteknik, för projektet Increased competitiveness of cross laminated timber through improved utilization of the raw material. Min tilldelas ett resestipendium på 25.000 kronor från Linnéuniversitetet.

Prisutdelningen av Linnéstipendiet äger rum i samband med Linnéuniversitetets Akademiska högtid den 28 januari 2022.

Juryn för Linnéstipendiet består av:

  • Magnus Wåhlin (ersätter Anna Tenje), Kommunstyrelsens ordförande, Växjö kommun
  • Johan Persson, Kommunstyrelsens ordförande, Kalmar kommun
  • Peter Aronsson, rektor, Linnéuniversitetet
  • Jane Wågsäter, Hållbarhetsansvarig Länsförsäkringar Kalmar län
  • Kristina Altner, Enhetschef hållbarhet, Södra

 

I år delades Linnéstipendiet ut för elfte året i rad. Se föregående års vinnare: