EU-flagga

Linnéuniversitetet får EU-kommissionens utmärkelse HR Excellence in Research

I fredags kom beskedet att Linnéuniversitetet erhåller EU-kommissionens utmärkelse HR Excellence in Research. Utmärkelsen visar att Linnéuniversitetet är en arbetsgivare som tillämpar rättvisa och transparenta rekryterings- och bedömningsförfaranden, har en god arbetsmiljö och löpande strävar efter utveckling inom dessa områden.

HR Excellence är en utmärkelse som EU-kommissionen premierar universitet som uppfyller kraven inom etik och professionalitet, rekrytering och urval, arbetsvillkor och social trygghet samt utbildning och karriärutveckling. En förutsättning för att få utmärkelsen är att Linnéuniversitetet implementerar den europeiska stadgan för forskare och riktlinjer för rekrytering av forskare (Charter & Code).

HR Excellence är också ett sätt att attrahera forskare från hela världen, ge ökade förutsättningar att erhålla EU-finansierade forskningsmedel samt att främja utvecklingen av Europa som forskningsområde.

– HR Excellence in Research är en viktig utmärkelse för att visa att Linnéuniversitetet är ett attraktivt lärosäte och arbetsgivare. Kraven på uppföljning främjar också kontinuerlig utveckling inom god arbetsmiljö och HR-frågor, säger Ann-Charlotte Larsson, vicerektor för internationalisering, innovation och samhällelig drivkraft.

I EU-kommissionens bedömning skriver utvärderarna att ”Linnaeus University shows a strong commitment to the HR strategy.”.

HR Excellence in Research