Glasögon som symbol för att se ny kunskap

Snart öppnar ansökan för Linnéuniversitetets Rektorsprogram, ansök 15 mars!

Linnéuniversitetet ser fram emot att få starta Rektorsprogrammet! Ansökningen öppnar 15 mars och vi välkomnar sökanden från hela Sverige.

Rektorsprogrammet är en befattningsutbildning för verksamma rektorer och i mån av plats också för biträdande rektorer. Utbildningen stärker skolledarens förmåga att leda och styra verksamheten och den bedrivs på avancerad nivå. Totalt omfattar utbildningen 30 hp och består av tre delkurser.

  • skoljuridik och myndighetsutövning, 10 högskolepoäng
  • styrning, organisering och kvalitet, 10 högskolepoäng
  • skolledarskap, 10 högskolepoäng.

Antagning sker både höst- och vårtermin. Antagningsperioden för start höstterminen 2021 är 15 mars - 15 april 2021.

Det är huvudmannen som anmäler till utbildningen och anger också i anmälan vilket lärosäte som önskas. Om huvudmannen inte anger önskemål om lärosäte fördelar Skolverket ut anmälningarna och tar då hänsyn till geografiskt avstånd.

Anmälan till Rektorsprogrammet görs via Skolverkets webbsida. Länken till anmälan publiceras den 15 mars

Läs mer om Rektorsprogrammet på Linnéuniversitetets webbsida

Artikel om Linnéuniversitetets Rektorsprogram i tidningen Skolledaren (februari 2021)

Frågor
Om du har frågor får du gärna vända dig till utbildningschefen Stephan Rapp eller administrativt ansvarig Karolina Wagander.