Tre studenter med datorer i gröngräset

Linnéuniversitetets sommarkurser är Sveriges tredje mest sökta

När sista ansökningsdag till sommarkurserna för 2021 passerade den 15 mars hade Linnéuniversitetet fått 18 775 sökande. Det är en ökning med 15 procent jämfört med föregående år och innebär att Linnéuniversitet är det tredje mest sökta lärosätet för sommarkurser 2021.

Ökningen i faktiska siffror var 2 410 fler sökande totalt; från 16 365 för 2020, till 18 775 sökande för 2021. Jämfört med förra året var antalet sökande med Linnéuniversitetet som förstahandsval 10 procent fler, från 6 798 till 7 493.

Den totala söksiffran för samtliga lärosäten i hela Sverige inför sommaren 2021 är 64 708. Det är nästan dubbelt så många (46 procent) jämfört med 2020. Detta innebär att trenden med en kraftig ökning av sökande håller i sig från förra året då antalet sökande ökade med 22 procent.

– Att söktrycket fortsätter öka är väntat och i huvudsak en följd av den speciella situation som råder. Arbetsmarknaden är fortsatt osäker, vilket innebär att det även detta år är svårt att få sommarjobb. Detta leder till att fler, framför allt yngre, sökt sommarkurser istället, säger Peter Citron, sektionschef för Linnéuniversitetets studerandeavdelning.

Antalet kurser att söka har blivit ordentligt många fler i år, från omkring 600 föregående år till 700 i år, vilket i sig också är ett skäl till att söktrycket ökar. Flera stora lärosäten har ökat sitt utbud kraftigt, exempelvis Stockholms universitet och Linköpings universitet.

Linnéuniversitet har inte utökat sitt kursutbud inför sommaren, men visar ändå upp en stadig ökning av antalet sökande till sina sommarkurser.

– Att vi fortsätter vara ett av de mest sökta lärosätena för sommarkurser är mycket glädjande och visar att vi har en bra bredd i vårt kursutbud och är ett lärosäte som attraherar många sökande, säger Maja Rudhe, sektionschef för Linnéuniversitetets studentrekrytering.

De mest sökta sommarkurserna vid Linnéuniversitet 2021

Utbildningsnamn                                      Prio 1            Totalt

  1. Kreativt skrivande, introduktion             828                 2951
  2. Inledande programmering med Java     354                1750
  3. Web management                                 369                1617
  4. Att läsa och skriva poesi                        382                1508
  5. Att skriva barnlitteratur, introduktion       467                1503

För mer information se UHRs pressmeddelande: https://www.uhr.se/om-uhr/nyheter/2021-nyheter/nara-46-procent-fler-sokande-till-arets-sommarkurser/