Rektor Peter Aronsson

Linnéuniversitetet skriver under Magna Charta Universitatum

Magna Charta Universitatum (MCU) är en internationell deklaration om lärosätenas roll i samhället. Dokumentet slår fast lärosätenas grundläggande värden, bland annat om akademisk frihet, kunskapsspridning och den viktiga relationen mellan utbildning och forskning.

Deklarationen har nu uppdaterats och därför undertecknar vi åter och bekräftar att vi står bakom de grundläggande värderingarna. Det ursprungliga innehållet är fortfarande aktuellt, men har nu anpassats till en mer global värld och lärosätenas ökade ansvar att bidra till de stora samhällsutmaningarna.

– Som rektor för Linnéuniversitetet är jag glad och stolt att skriva under den här deklarationen och att vi är en del av detta viktiga och värdefulla åtagande. I en värld som möter stora utmaningar är den här typen av akademiska samråd och nätverk mer värdefulla än någonsin. Som universitet strävar vi ständigt efter att bidra till en hållbar samhällsutveckling, säger rektor Peter Aronsson.

På grund av den rådande pandemin är ceremonin för det nya Magna Charta digital och lärosäten deltar via inspelat filmmaterial.

Se och hör rektor Peter Aronsson berätta om deltagandet i Magna Charta Universitatum (svensk text om du trycker CC).

 

Kort om Magna Charta Universitatum

MCU tillkom vid 900-årsjubileet av universitetet i Bologna den 18 september 1988. Dokumentet skrevs då under av 388 europeiska universitetsrektorer, en siffra som i dag är uppe i drygt 900 underskrifter från 88 länder. MCU är oberoende av politiska organisationer och intressegrupper och ses som ett konstitutionellt värdedokument för den internationella universitetsgemenskapen som lärosätena som skriver under förpliktar sig att stödja, främja och försvara.

De grundläggande principerna i MCU är att:

  • Lärosäten är autonoma institutioner.
  • Undervisningen och forskningen vid universiteten får inte vara åtskilda.
  • Frihet gäller inom forskningen och utbildningen, något som statsmakterna och lärosätena inom sina respektive områden måste respektera.
  • Lärosätens ständiga strävan är att uppnå universell kunskap.

Mer information om Magna Charta Universitatum hittar du här: 

Läs även nyhet på EuniWells hemsida:

EUniWell partner universities to sign renewed Magna Charta Universitatum