Malin Johansson Östbring spikar sin avhandling

Disputation: Malin spikar sin avhandling Pharmaceutical care in coronary heart disease

Onsdag den 17:e mars spikade Malin Östbring Johansson upp sin avhandling Pharmaceutical care in coronary heart disease i Linnéuniversitetets nya lokaler i showrummet i Hus Vita i Kalmar.

- Det känns stort och väldigt roligt, säger Malin Johansson Östbring och tillägger att det trots pandemin blev en festlig dag då hon kunde fira med några kollegor på distans.

Malin är industridoktorand och därmed både doktorand vid eHälsoinstitutet, Linnéuniversitetet och anställd som klinisk apotekare vid Region Kalmar län.

– Det är en fantastisk möjlighet att få forska inom sin tjänst på Regionen, jag tror det har inneburit att min forskning hela tiden varit mer kliniskt anknuten och relevant för det vi gör inom Läkemedelssektionen och Hjärtsektionen.

Disputationen äger rum fredagen den 16 april kl. 09.00 i salen Hjärnan vid Länssjukhuset i Kalmar, men antalet platser är starkt begränsat så publik hänvisas till Zoom.

Läs hela avhandlingen här:
Pharmaceutical care in coronary heart disease

Vill du delta?
Läs mer här: https://lnu.se/mot-linneuniversitetet/aktuellt/kalender/2021/disputation-malin-johansson-ostbring-210416/