äldre kvinna som skriver på en dator

Många äldre i digitalt utanförskap under pandemin

Har äldre blivit mer digitalt aktiva under pandemin? Samtidigt som många äldre blivit flitigare på att använda digitala tjänster befinner sig en stor andel äldre fortfarande i ett digitalt utanförskap. Det skriver Dino Viscovi, forskare vid Linnéuniversitet, tillsammans med tre kollegor, i en debattartikel i Sydsvenskan.

"Flera nyhetsmedier har rapporterat att äldre människor under pandemin har börjat handla på nätet och tagit stora steg framåt som användare av digitala medier. Rapporteringen är inte felaktig, men den måste nyanseras för att inte missuppfattningar ska få fäste".
Det skriver forskarna Dino Viscovi, Tobias Olsson, Carolina Martínez och Ulli Samuelsson i en debattartikel i tidningen Sydsvenska den 26 februari 2021.

Enligt de fyra forskarna är det främst resursstarka äldre, med aktiva sociala nätverk, bra ekonomi och längre utbildning som har utvecklat sitt användande av digitala tjänster. Samtidigt visar forskning att 300 000 äldre fortfarande befinner sig i ett digitalt utanförskap, vilket bland annat skapat problem då flera av landets regioner valt digitala lösningar vid testning och vaccination av covid-19.

– Ska pandemin få några positiva effekter behöver myndigheterna komma till insikt om att digitaliseringsarbetet måste bedrivas mer lyhört för människors möjligheter och önskemål, säger Dino Viscovi, forskare vid Linnéuniversitetet.

Läs hela debattartikeln här:
https://www.sydsvenskan.se/2021-02-26/pandemin-innebar-inte-att-aldre-personer-tar-sig-ur-digitalt-utanforskap