Marcelo Ketzer

Marcelo är på expedition i Medelhavet för att studera hur gas i havsbotten kan utlösa en tsunami

Miljöforskaren Marcelo Ketzer från Linnéuniversitetet deltar sedan några veckor på medelhavsexpeditionen Mission Albacore, tillsammans med forskare från bland annat Sorbonne-universitetet. Hans uppdrag är att undersöka förekomsten av metangas i havsbotten, som är en av flera bidragande orsaker till bildandet av undervattensskred och tsunamis.

Hej Marcelo! Var befinner du dig?

Vi är i västra delen av Medelhavet, i det som kallas Alboránsjön. Det ligger mellan Spanien och Marocko. Vi lämnade Toulon i södra Frankrike 15 oktober och ska vara ute till havs en månad.

Expedition Medelhavet
Marcelo tillsammans med några av forskningskollegorna på Mission Albacore. Bild från expeditionens blogg.

Varför är ni just i Alboránsjön?

Karta Medelhavet
Alboránsjön är i den västra delen av Medelhavet. Landmassan i överkant är Spanien, landmassan i nederkant är Marocko. Bild från expeditionens blogg.

Alboránsjön är ett av de mest geologiskt aktiva områdena i Medelhavet, och det är vanligt med jordbävningar, undervattensskred och tsunamis här. Tanken med projektet är att förstå förekomsten av dessa fenomen och kunna bedöma risken för att de ska inträffa. Vi tar prover från havsbottnens sediment som vi analyserar för att kunna se historiska klimatförändringar och undervattensskred.

Vad är det du undersöker?

Jag undersöker förekomsten av metangas i havsbottnen, det vill säga hur den är sammansatt, hur den har bildats och hur den rör på sig i sedimenten och ut i vattnet. Och även om den kan utlösa markrörelser. Varför just metangas, jo för att den påverkar havsbottnens stabilitet och gör den svagare, vilket ökar risken för att undervattensskred och tsunamis ska inträffa. Ju mer gas, desto svagare havsbotten. Så tanken är att vi med mer kunskaper om gasen ska förstå hur undervattensskred uppstår och hur stor risken är att de sker i det här området, som ju är ganska tätbefolkat.

Medelhavsexpedition
Undersökningsröret på väg ner i havet. Bild från expeditionens blogg.

Hur går provtagningen av metangas till?

Vi använder ett instrument som kallas piston corer för att ta proverna. Det är ett långt, smalt och tungt rör som tränger djupt ner i havsbottnen för att hämta upp sediment. På insidan av röret finns det en rörlig kolv (piston) som hjälper till att få in sedimenten i röret. Den gas som finns nere i havsbotten bevaras intakt i röret. Sen tar vi upp röret och tar ut borrkärnan. Vi analyserar sedimentproverna delvis på fartyget, men de mer ingående analyserna om gasens kemiska sammansättning, kvantitet och ursprung gör vi hemma i vårt laboratorium på Linnéuniversitetet.

Expedition Medelhavet
Närbild på en sedimentkärna som plockats upp ur havsbotten. Från expeditionens blogg.
Expedition Medelhavet
Marcelo undersöker också vattnet som finns i sedimenten. Han använder speciella sprutor för att kunna samla upp vattnet. Från expeditionens blogg.

 

Se gärna mer på Mission Albacores egen blogg. Den är på franska, men innehåller många bilder från expeditionen.