Vägvisare i vackert landskap.

Matematikdidaktikforskaren Helena Grundén gästar Poddagogen

Helena Grundén som disputerade inom matematikdidaktik hösten 2020 är inbjuden som gäst till Poddagogen. Problem och förväntningar diskuteras och när planerar matematiklärare egentligen sina lektioner?

Poddagogen är en nationell podd med pedagoger om pedagogik för pedagoger. Podden drivs i samarbete med Skolporten av lektorerna Janne Kontio och Sofia Lundmark.

Syftet med podden är att sprida aktuell forskning inom pedagogik och nydisputerade forskare bjuds in för att diskutera olika ämnen. Målet är att podden ska vara en brygga mellan akademi och pedagoger runt om i Sverige.

I podden betonar Linnéuniversitetets matematikdidaktikforskare Helena Grundén att planering för matematikundervisning är en ständigt pågående process där lärare fattar beslut på många olika plan. Helenas forskning handlar om matematikundervisning och vad matematiklärare menar med planering av sin undervisning. Vad, var, när och hur planerar lärarna och vilka utomstående aktörer påverkar lärarnas planering? 

Mer information