Tre doktorshattar på rad

Matematikern Christer Kiselman ny hedersdoktor vid Linnéuniversitetet

Fakulteten för teknik vid Linnéuniversitetet har utsett matematikern och professorn Christer Kiselman från Uppsala till ny hedersdoktor 2022.  

Porträtt
Professor Christer Kiselman, matematiker vid Uppsala universitet och ny hedersdoktor vid Linnéuniversitetet.

Professor Christer Kiselman är mångårig samarbetspartner inom forskningen vid Linnéunivesitetets matematiska institution. Ett samarbete som inleddes under Växjö universitets första dagar, där professor Kiselman var en nyckelspelare vid etableringen av matematisk forskning.

Hans kontakter med matematiker, dels vid en lång rad svenska universitet, bland annat i Uppsala och Stockholm, men även hans internationella samarbeten och kontakter med världsledande matematiker har gett stora avtryck under lång tid.

Professor Kiselman är idag gästprofessor vid Uppsala universitet, institutionen för informationsteknologi. Han har varit huvudhandledare för arton doktorander och forskat om partiella differentialekvationer, komplex analys och komplex geometri, men arbetar även med digital geometri, matematisk morfologi och diskret optimering.   

Promoveringen sker vid Akademisk högtid i Växjö Konserthus, den 28 januari 2022.

Ur nomineringen:

Professor Kiselman fungerade upprepade gånger som en central rådgivare för utveckling av matematiska institutionens forskningsinsatser och framtida rekryteringsarbete bl.a. som expert vid utvärderingar av forskningsprestationer på fakultetsnivå. Hans ihärdiga arbete för att matematikämnet verkligen får den uppmärksamhet som det förtjänar som ett centralt metodutvecklingsämne såväl på nationell nivå som vid varje universitet har varit väldigt uppskattat. 

Han hade ett avgörande inflytande som inspirationskälla för den vetenskapliga utvecklingen för universitets första profil "Matematisk Modellering", 2002-2006.  Detta inflytande kan fortfarande observeras i dag.