Händer som håller pusselbitar

Medverkan på dagarna för Mänskliga rättigheter

Mats Hammarstedt medverkade den 19 april på Mänskliga rättigheter-dagarna som arrangerades digitalt av Diskrimineringombudsmannen (DO). Hammarstedt höll  föredragningen ”Boendesegregation och diskriminering på bostadsmarknaden” och medverkade i ett panelsamtal.