Cornelius Holtorf

Unikt internationellt möte om kultur och klimatforskning

6-10 december 2021 deltar Cornelius Holtorf, professor i arkeologi och innehavare av Unescoprofessuren i ’Heritage Futures’ vid Linnéuniversitetet, i ett unikt möte mellan United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO), the Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) och International Council on Monuments and Sites (ICOMOS). Tanken är att gemensamt stärka relationen mellan kultur och klimatforskning.

Mötet samlar över hundra experter från 45 länder och sammanför forskning och erfarenheter från många discipliner. Syftet är att integrera kulturella dimensioner i klimatåtgärder inom tre nyckelområden: (1) sårbarhet och förståelse av risker, (2) immateriellt kulturarv, olika kunskapssystem och klimatförändringar, och (3) natur och kulturarvets roll. Det finns också programpunkter som riktar sig till allmänheten.

- Det här är ett tillfälle att belysa sambandet mellan kultur och  klimatförändringar. Diskussionen om kultur och kulturarv i relation till klimatförändringar har blivit mycket mer sofistikerad och relevant, och handlar inte längre enbart om att natur och kulturarv försvinner under stigande havsnivåer, menar Cornelius Holtorf. Det är ett resultat av många människors hängivna arbete och initiativ.

Kultur formar vad människor förstår och därmed hur de agerar i världen. Ofta är det som människor anser vara viktigt i deras liv kopplat till kulturella mönster som härrör från det förflutna – deras kulturarv. Kultur och kulturarv är nyckeln till att hjälpa nuvarande och framtida generationer att anpassa sig till förändrade omständigheter.

Mer om Unescoprofessuren:

https://lnu.se/en/unescochair

UNESCO Chair on Heritage Futures är medlem i Climate Heritage Network.

Mer information om mötet 6-10 december 2021:

https://www.cultureclimatemeeting.org/