Coronavirus

Michael Lindberg i styrelsen för nystartade Pandemifonden

Pandemifonden är ett initiativ från svenska virusforskare med syfte att samla in pengar för att stärka svensk virusforskning och därmed säkerställa att vi står bättre rustade vid virusorsakade pandemier i framtiden.

Michael Lindberg, professor i virologi vid Linnéuniversitetet, är en av styrelseledamöterna i den nystartade Virus- och pandemifonden. Insamlingsfonden, vars huvudsyfte är att stötta Sveriges arbete mot virusorsakade pandemier.

Pengarna ska samlas in via så kallat 90-konto och följer därmed regler och riktlinjer från Svensk Insamlingskontroll som säkerställer att pengarna som kommer in till fonden går till avsett ändamål.

En opartisk och internationell forskningsnämnd bestämmer sedan vilka projekt som beviljas anslag från fonden.

Vi hoppas att de medel som delas ut ska ytterligare vässa kvalitén och kompetensen inom ämnet virologi samt att göra det möjligt för fler forskare att verka inom ämnet. En annan viktig aspekt är att möjliggöra utveckling av kommande generationer av virusforskare, säger Michael Lindberg.

Bakom initiativet för Pandemifonden står Svenska Sällskapet för Virologi, en ideell och oberoende förening som samlar drygt 250 svenska virusforskare som tillsammans verkar för att sprida och dela kunskap inom virusforskning.

Mer om Michael Lindbergs forskning

Lyssna på Linnéuniversitetets podd Snillen stimulerar om virus, där Michael Lindberg är gäst.

Går det att smitta vidare Covid-19 trots att man är vaccinerad? Och hur funkar egentligen ett vaccin? Michael Lindberg svarar på frågor om vaccinet mot Covid-19.