Åke Bruce och William Hogland

Miljöprojekt fick besök från Kungl. Skogs- och Lantbruksakademin

Forskningsprojektet CONTRA – Släk på baltiska stränder – omvandling av en olägenhet till en resurs och tillgång fick i förra veckan besök av Åke Bruce, tidigare vice ordförande vid Kungl. Skogs- och Lantbruksakademin (KSLA).

Bruce har varit expert vid Livsmedelsverket och är tidigare ordförande i Sällskapet Linnés Hammarby. Det är den gård där Carl von Linné bott och där han hade sina samlingar, bedrev forskning och undervisning. Verksamheten vid Linnés Hammarby drivs av Uppsala universitet.

Åke Bruce studerade de försök som pågår inom forskningsprojektet CONTRA och planterade en stickling från busken rödvide som gåva i projektets försöksyta. Sticklingarna från plantan togs från Linnés moderplanta som han en gång förde till Sverige från Centraleuropa i mitten på 1700-talet.

Åke Bruce planterar en stickling av rödvide.