Spirande blommor i vårsol

Minervastudien: En studie av trygghet och studiero samt matematikkunskaper

Minervastudien är en vetenskaplig undersökning av metoder för att främja studiero i klassrummet och matematikfärdigheter. De lärare som deltar i studien kommer att få arbeta med ett digitalt läromedel som heter Count on me! och ett arbetssätt för trygghet och studiero som heter PAX i Skolan.

Minervastudien riktar sig till lågstadieskolor. Syftet med forskningsprojektet är att utvärdera de två programmens effekter på lärarnas arbetsmiljö, samt elevernas studiemiljö, inlärning och matematiska färdigheter. Observatörer mäter bland annat studieron i klassrummet och låter eleverna genomföra korta matematiktest och svara på frågor om hur de trivs i klassen och hur de mår. Därefter kommer skolorna slumpvis delas in i antingen den grupp som börjar med Count on me! eller med PAX i Skolan. I båda grupperna kommer lärarna inledningsvis få utbildningen i metoden och därefter handledning under två terminer.

Minervastudien drivs från Linnéuniversitetet som är forskningshuvudman. Även Stockholms universitet, Karolinska Institutet, Uppsala universitet och KTH medverkar i studien. Att delta i studien medför inga kostnader för skolan eller skolhuvudmannen.

Vill din skola delta i Minervastudien?

Minervastudien riktar sig till lågstadieskolor, och lärare i åk 1 i synnerhet. Studien syftar till att utvärdera effekten av PAX i skolan och Count on me! Därför är det endast möjligt att delta i studien om skolan ännu inte har börjat arbeta med något av dessa program. Eftersom Count on me! är ett digitalt läromedel med iPad som plattform kommer de skolor som har tillgång till iPads till de klasser som vill delta att ha förtur till studien då vi just nu har begränsad möjlighet att bidra med iPads.

Mer information om Minervastudien

Vid frågor och intresse för deltagande hör av er till:
Gustav Nilsson, doktorand
gustav.nilsson@lnu.se

Ansvarig forskare:
Viktor Kaldo, psykologiprofessor
viktor.kaldo@lnu.se