barzoo eliassi

Ny bok av Barzoo Eliassi "Narratives of Statelessness and Political Otherness: Kurdish and Palestinian Experiences"

Genom fältstudier bland kurder och palestinier i Sverige och Storbritannien visar Eliassi i sin bok Narratives of Statelessness and Political Otherness (Palgrave Macmillan, 2021) att medborgarskapet eller nationalitet trots sitt betydande värde inte är den adekvata lösningen på statslöshet eftersom statslösa grupper ofta upplever att de saknar en effektiv röst och närvaro i en värld av nationalstater och bemöter praktiker av icke-erkännande och respektlöshet i mötet med medlemmar av dominanta etnonationella grupper. I denna kontext illustrerar Eliassi att nationalstater bygger ofta på idéer och praktiker som främjar nationell likhet där minoriserade grupper blir föremål för icke-erkännande och assimilation. Nationalism har skapat en sådan ordning och politisk normativitet att det är först genom att bli nation och tillhöra en nationalstat, som en grupps politiska existens kan garanteras. Statslöshet är i grund och botten en produkt och ett resultat av exkluderande nationalstater.  En verklig jämlikhet uppstår inte således genom att tilldela statslösa grupper ett medborgarskap, utan det är genom de-etnifiering och avkolonisering av enhetliga nationalstater som privilegierar politiskt och kulturellt en etnisk grupp som gör sig själv gällande som statens kärngrupp, med rätten att diktera villkoren för tillhörighet och fördelning av samhälleliga resurser. Det är av största vikt att det politiska hemmet (staten) pluraliseras för att skapa en ordning där skillnader inte hierarkiseras, privilegieras eller bestraffas för att inte tillhöra den politiska normativiteten som nationalism och nationalstater skapar förutsättningar för.