Bild på digitalt showroom

Nu är eHealth Arenas digitala showroom lanserat

Nu är det digitala showroomet för e-hälsa i hemmet lanserat. Rummet är en digital kopia av det fysiska showroomet i Kalmar och möjliggör för besökare, oavsett var de befinner sig, att lära sig mer om hur digital teknik kan användas för att underlätta vård i hemmet.

Det digitala showroomet visar exempel på lösningar från ett tjugotal leverantörer. I en autentisk sovrumsmiljö kan du navigera runt och lära dig om och få se exempel på olika lösningar som till exempel digitala lås, egenmonitorering av kroppens vitala parametrar, trygghetskamera, läkemedelsrobot, hjälpmedel för diabetes och mycket annat.

Kliv in i det digitala showroomet

I nuläget fungerar det bäst att ansluta till rummet med webbläsaren Google Chrome. Vänligen notera att det tar några sekunder för rummet att ladda.

Om du stöter på några problem under ditt besök i rummet eller vill lämna annan feedback efter ditt besök, vänligen maila info@ehealtharena.se.

Här kan du läsa mer om det fysiska showroomet i Kalmar

Initiativet görs inom ramen för Region Kalmar läns satsning inom e-hälsa, eHealth Arena, och finns i Kalmar Science Parks lokaler på Varvsholmen i Kalmar. Linnéuniversitetet är en av samverkansparterna i satsningen att skapa en gemensam e-hälsoarena.