Bibliotekarie föreläser om akademiskt skrivande

Nu lanseras UB:s akademiska mötesplats

Nu lanserar universitetsbiblioteket en mötesplats där du som är student ska kunna upptäcka, utforska och utveckla sina akademiska färdigheter.

UB:s akademiska mötesplats träffar du bland annat bibliotekarier och texthandledare. Via föreläsningar och workshops delar de med sig av tips om hur du kan utveckla dina akademiska färdigheter. Lär dig mer om informationssökning, källkritik, akademiskt skrivande, studieteknik och muntlig presentationsteknik.

Ta mig till UB:s akademiska mötesplats