Studenter i grupprum

Nu utvärderas utbildningar inom socialt arbete

Nu har utvärdering av utbildningar inom socialt arbete startat. För Linnéuniversitetet är generella examensnivåer samt socionomprogrammet och masterprogrammet i socialt arbete aktuella. Under våren har du chans att säga vad du tycker om din utbildning.

Med Linnéuniversitetet som koordinerande lärosäte, utvärderas utbildningar inom socialt arbete vid Linnéuniversitetet, Karlstads universitet och Mittuniversitetet. Lärosätena utvärderar varandras utbildningar. De ska då säkerställa såväl att du som student får förutsättningar att nå examensmålen, samt hur väl målen i utbildningen faktiskt uppfylls. Granskningarna ska också bidra till utveckling av utbildningarna.

Bedömargruppen består av nio ledamöter. En utvärderingsansvarig från respektive lärosäte, två ojäviga externa bedömare, en arbetslivsrepresentant och en studeranderepresentant från respektive lärosäte. Studeranderepresentant för Linnéuniversitetet är Anna Nilsson, termin 3 socionomprogrammet. Cecilia Kjellgren, docent i socialt arbete vid Linnéuniversitetet är utvärderingsansvarig. Ordförande för bedömargruppen är Staffan Höjer, till vardags seniorforskare vid i institutionen för socialt arbete vid Göteborgs universitet:

– Jag tror att arbetet kommer att bli både spännande och lustfyllt. Jag vill betona att en huvuduppgift för bedömningen är att bidra till kvalitetsutvecklingen på samtliga inblandade lärosäten, att få syn på både sådant som fungerar väl som vi kan lära oss av och sådant som kan behöva utvecklas, säger Staffan Höjer.

Den 3 juni intervjuar bedömargruppen ett urval av Linnéuniversitetets lärare och studenter via zoom. Vill du bli intervjuad om dina synpunkter på din utbildning? Välkommen att kontakta Linnékåren!

Bedömargruppens rapport väntas vara klar i slutet av oktober.