Immigration

Ny bok belyser konsekvenserna av skärpta asyllagar

Långa väntetider, bostadslöshet, splittrade familjer och ekonomisk utsatthet. I en ny bok möter vi personer som berättar om sina erfarenheter av den svenska asylprocessen, sedan den restriktiva asyllagstiftningen trädde i kraft 2015.

Boken ”Rättssäkerheten och solidariteten - vad hände?” är en antologi med 24 kapitel och ges ut av Asylkommissionen vid Linköpings universitet. En av redaktörerna för boken är Torun Elsrud, lektor i socialt arbete vid Linnéuniversitetet. Övriga redaktörer är Anna Lundberg, professor i välfärdsrätt och Sabine Gruber, lektor i socialt arbete, båda vid Linköpings universitet.

Vi fick en pratstund med Torun Elsrud om arbetet med boken.

Antologi

Berätta om boken!

– Vi har velat samla erfarenheter och kunskap från olika aktörer om asylprocessens utformning och konsekvenser, i kölvattnet av de restriktioner som införts sedan 2015. Vi ville fånga så många perspektiv som möjligt från människor som har någon form av erfarenhet från asylprocessen. Det kan handla om att man själv har sökt asyl, att man jobbar ideellt eller professionellt med asylfrågor eller forskar inom området. Boken har 24 kapitel med olika fokus. Gemensamt för dem är att de på olika sätt beskriver en rättsosäkerhet som präglar asylkontexten i Sverige.

Vilka var de viktigaste förändringarna i asyllagstiftningen 2015?

– Tydligast är den så kallade ”tillfälliga lagen”, om begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige. Den har inneburit tillfälliga uppehållstillstånd istället för permanenta, försämringar vad gäller möjligheten till familjeåterförening och slopandet av humanitära skäl som grund för uppehållstillstånd. Till detta kommer extremt långa väntetider och förändringar i rätten till bistånd.

Vad visar boken?

– Den visar att skyddsökande människor lämnas i ovisshet under långa perioder i väntan på beslut. Många förlorar sina bostäder och hamnar i ekonomisk utsatthet. Många upplever en andra traumatisering här i Sverige medan de väntar, och drabbas av psykisk ohälsa. Men också de tillfälliga uppehållstillstånden är något mycket kontraproduktivt om man vill skapa ett inkluderande samhälle där människor känner att de tillhör. Här har politikerna och myndigheterna valt att inte lyssna på forskningen, eller på stora grupper i civilsamhället som stigit på där välfärdssamhället har stigit av.

– Misstron mot asylsökande har bidragit till att också deras asylberättelser misstros. Det innebär, för många, avslag på asylansökningar som annars skulle vara nog för asylskäl. Att detta är ett stort problem, blir synligt inte minst genom att många av de ungdomar från Afghanistan som fått avslag i Sverige, får uppehållstillstånd med flyktingstatus i andra europeiska länder.

Varför är boken viktig?

– Boken är viktig för att den ger så många olika perspektiv på situationen i Sverige de senaste åren, och jag hoppas att beslutsfattare läser den, helst innan nya lagar fattas. Men jag ser också boken som ett viktigt tidsdokument. I framtiden kommer den här boken att behövas som ett hjälpmedel för att inte upprepa samma misstag igen.

---------------

Asylkommissionen är knuten till Linköpings universitet och är ett samarbete mellan civilsamhälle, forskare och professionella i hela Sverige. Här ingår också personer med egen erfarenhet av att ha sökt asyl. Kommissionen jobbar med gränsöverskridande forskning och studier av grundläggande rättsprinciper för personer som sökt skydd i Sverige.

Boken ”Rättssäkerheten och solidariteten – vad hände?” av Torun Elsrud, Sabine Gruber & Anna Lundberg (red.) släpptes 2021. Läs mer på Linköpings universitets webb

Torun Elsrud är lektor i socialt arbete vid Linnéuniversitetet och knuten till Linnaeus University Centre for Concurrences in Colonial and Postcolonial Studies.