Mirko D'Angelo

Ny doktorsavhandling om hur man konstruerar intelligenta, AI-baserade system

Användningen av artificiell intelligens för att förverkliga intelligenta system är ett av de viktigaste forskningsområdena inom datavetenskap. Kärnan i Mirko D'Angelos doktorsavhandling handlar om hur man skapar komplexa, autonoma och distribuerade mjukvarusystem.

Mirko D'Angelo presenterade sin doktorsavhandling i datavetenskap den 28 maj 2021. Avhandlingen bidrar till utmaningen att konstruera intelligenta, AI-baserade system.

– Vi identifierade olika byggstenar som programutvecklare behöver överväga när de bygger dessa system. I synnerhet utforskar avhandlingen användandet av metoder för maskininlärning och analyserar hur dessa tekniker kan ingå i kärnan hos en autonom, alltså självstyrande, programvarulösning. Arbetet utnyttjar både en metodologisk ram och ett verktyg för att ta hänsyn till de många aspekter som kännetecknar komplexa programvarusystem, säger Mirko D'Angelo.

Resultaten i hans avhandling kan användas av programmerare som implementerar distribuerade mjukvarulösningar, för att dra slutsatser om egenskaperna hos det system de skapar.

– Jag tror att varje programvarulösning i slutändan påverkar även ”vanliga” personer. Efter att ha bidragit till området för autonoma system tror jag att den långsiktiga effekten av forskning som min kommer att bli enorm i det samhälle vi lever i. Jag tror att forskarens uppgift är att bygga system som bidrar till samhället och gör livet enklare för alla. Genom att arbeta med autonoma system har vi möjligheten att uppfylla denna vision, säger Mirko D'Angelo.

Mer information