collage med personer som tittar på skissat jordklot med olika bilder

Ny nationell forskarskola inom digitalisering

Hur förändrar digitaliseringen av samhället förutsättningarna för undervisning och lärande? Vilka aktiviteter kan ge kompetens för att hantera vardagen i ett digitaliserat samhälle? Det är två av de frågor som ska studeras i en ny forskarskola i form av ett samarbete mellan nio svenska universitet.

Forskarskolan för lärande, interaktion och kunskap i en digitaliserad värld (LIKED) är ett nytt, nationellt projekt som stöds av Vetenskapsrådet. Den utgår ifrån antagandet att digitaliseringen av samhället resulterar i utmaningar och möjligheter för lärande och utbildning som kräver förändringar.

– En effekt av digitaliseringen att vi behöver förstå vilka uppgifter som kan och bör tas över eller underlättas av tekniska hjälpmedel och vilka som ska utföras av människor. Detta har betydelse för vad som ska undervisas i skolan, vilka verktyg eleverna ska introduceras för och få stöd till att behärska, berättar Marcelo Milrad som är projektledare för LIKED vid Linnéuniversitetet.

LIKED är ett nationellt samarbete mellan nio universitet. Det är tvärvetenskapligt och spänner över ett tiotal ämnesområden, från ämnesdidaktik till tillämpad IT. Hela projektet har fått 12 miljoner kronor från Vetenskapsrådet för att bygga infrastruktur, utveckla nya kurser för doktorander, samt stödja gemensamma aktiviteter.

Det sker ingen central satsning via Vetenskapsrådet för att rekrytera nya doktorander. Istället har varje universitet ansvar för att se till att nya eller befintliga doktorander kommer in i forskarskolan. Vid Linnéuniversitetet kommer två eller tre doktorander att kopplas till LIKED.

– En av våra nya doktorander kommer att forska om nya former av interaktion via immersiva miljöer och hur dessa kan användas för att utveckla nya former av lärande och kommunikation, berättar Marcelo Milrad.

LIKED kommer att arbeta tillsammans med två andra forskarskolor som finansieras av Vetenskapsrådet, Grade och Upgrade. I dessa finns redan omkring 30 doktorander.

- -

FOTNOT: Immersiva ("uppslukande") teknologier, som virtuell verklighet, gör det möjligt för användare att uppleva och interagera med datorsystem med hjälp av färdigheter som man har lärt sig genom livet, på ett naturligt sätt.