Anna Baral

Vi välkomnar en ny medlem till Concurrences!

Anna Baral går in som postdoc-forskare i projektet "Let's Talk About Condoms" (lett av Dr. Åsa Trulsson, Institutionen för kulturvetenskaper). Hon kommer att utföra etnografiskt fältarbete bland unga migranter och utforska deras erfarenheter av integration genom att särskilt fokusera på sexuell hälsa.

Anna disputerade i kulturantropologi vid Uppsala universitet 2018 med en avhandling om maskulinitet och moral bland informella arbetare i Kampala (Uganda). Därefter har hon haft en postdoc-position i projektet IMAGENU (Imagining Gender Futures in Uganda) vid Århus universitet. Hon har utfört etnografiskt fältarbete, främst i Uganda, i projekt om kulturarv, lokalpolitik, traditionell musik och genus. Hon har undervisat kurser både på grund- och avancerad nivå, bland annat i antropologi, genus och sexualitet i Afrika, afrikastudier och antropologi, i Sverige, Danmark och Italien. Hennes nuvarande intressen inkluderar genus, maskulinitet, moral samt rörlighet, migration och transnationella relationer ut ett genusperspektiv.