Bild på Peter Lindström

Peter Lindström – ny professor i kriminologi och föreståndare för Centrum för polisforskning och utveckling

Intervju med vår nya professor i kriminologi.

Välkommen Peter Lindström – ny professor på institutionen för kriminologi och polisiärt arbete och föreståndare för Centrum för polisforskning och utveckling

- Tack så mycket, det känns väldigt bra och det ska bli så roligt att få vara med på denna resa.

Vad har du gjort tidigare i yrkeslivet?

- De senaste 10 åren har jag jobbat som kriminolog vid Polisregion Stockholm. Innan dess var jag ämnessakkunnig på Justitiedepartementet och dessförinnan var jag enhetschef på Brottsförebyggande rådet (Brå).

Vad har du för ambitioner och visioner för de kommande åren?

- Polisen är ju en gigantisk organisation med stor betydelse på många olika samhällsområden men ingen har väl missat att det finns ett påtagligt behov av kvalificerad kunskap om polisverksamheten. Det arbete som inletts vid CPU tror jag kommer att ha betydelse för lång tid framöver och målsättningen är såklart att polisen ska bli en än mer professionell organisation, inte minst genom det forsknings- och utvecklingsarbete som CPU genomför.