Elin Gunnarsson och Maja Karlberg

Ny satsning ska stärka den digitala spetskompetensen i Kronoberg

En aktuell undersökning pekar på en akut brist på specifika kompetenser hos IT- och industriföretag i Kronobergs län. Därför ska Linnéuniversitetet, Region Kronoberg och Epic teknikens hus analysera behoven hos små och medelstora företag. Resultatet ska göra det möjligt för intresserade aktörer att göra insatser för att säkra långsiktig it-kompetens i länet.

I Kronobergs län finns cirka 600 IT-företag som redan har omfattande rekryteringsbehov. Till detta kommer alla andra branscher där efterfrågan på digital spetskompetens växer sig allt större.

Detta är orsaken till att Linnéuniversitetet, Region Kronoberg och Epic teknikens hus nu har gått samman i projektet Digital kompetens och spetskompetens i Kronoberg. Projektet ska analysera behovet av digital kompetens och spetskompetens bland små och medelstora företag i regionen, och ta fram en rapport om hur behoven kan mötas.

Gemensam handlingsplan ska möta behoven

– Vårt mål är att intresserade aktörer och andra, pågående projekt ska kunna erbjuda insatser med start redan hösten 2022. Detta för att minska den kompetensbrist som hämmar företagens tillväxt och konkurrenskraft, säger Elin Gunnarsson vid Linnéuniversitetet som är projektledare.

Under hösten kommer man att genomföra telefonintervjuer med ett urval av små och medelstora företag i länet. Utifrån dem ska en analys ställas samman, som grund för en handlingsplan för att möta de behov av kompetens som finns.

– Projektet är unikt eftersom det inte fokuserar på utvalda branscher, utan riktas brett. Alla företag som vill bidra är också välkomna att höra av sig. Vi tror att det finns stora synergieffekter med att arbeta över branschgränser, säger Elin Gunnarsson.

Digital kompetens viktigt för Kronoberg

Projektet kommer att pågå till mars 2023. Det finansieras med 3,6 miljoner kronor av den Europeiska regionala utvecklingsfonden via Tillväxtverket och även av Region Kronoberg.

– Region Kronoberg har en samordnande roll inom kompetensförsörjning regionalt. IT och industrin är två viktiga branscher för Kronobergs län, där företagen har upplevt en akut brist på specifika kompetenser under de senaste tre åren, säger Zekija Mujcic, regional utvecklingssamordnare för frågor om kompetensförsörjning på Region Kronoberg.

– Den tekniska industrin i Kronoberg är viktig för länet och vi har många världsledande producenter bland företagen. Generellt sett har vi dock stora utvecklingssteg att ta för att till fullo dra nytta av digitaliseringens möjligheter, säger Maja Karlberg, verksamhetschef på Epic.

Mer information