barn i bibliotek

Ny studie analyserar nyanlända föräldrars samarbete med den svenska skolan

Ett framgångsrikt samarbete i skolan är en viktig utgångspunkt för integration i samhället. Det visar en studie baserad på nyanlända föräldrars berättelser.

I en ny studie av forskare vid bland annat Linnéuniversitetet analyseras nyanlända föräldrars berättelser om samarbeten med den svenska skolan. Studien visar att framgångsrikt samarbete i skolan verkar utgöra en grundförutsättning för att föräldrar med olika etniska bakgrunder framgångsrikt ska kunna integreras i samhället i allmänhet.

– Vår analys visar att föräldrarna dramatiserar behovet av samarbete mellan lärare och föräldrar, och skapar och omskapar partnerskap och triader i sina berättelser. Parterna i triaden är föräldrar, barn och lärare, berättar Goran Basic, docent vid Linnéuniversitetet.

Ur föräldrarnas berättelser uppstår en bild av en inbjudan till lärare att bilda ett partnerskap. Detta partnerskap verkar stärka stabiliteten i triaden, med målet att skapa ett framgångsrikt samarbete för barnets bästa.

– Det är viktigt med forskning om samverkan i skolvärlden, säger Goran Basic. Där förväntas olika yrkeskategorier, inte bara lärare, samarbeta både med varandra och med elever och föräldrar, med det gemensamma målet att nå framgång för den aktuella eleven. 

- -