Med anledning av corona

Nya råd och rekommendationer från 8 december

Folkhälsomyndigheten inför idag den 8 december 2021 nya råd och rekommendationer för att begränsa spridningen av covid-19 i samhället och för att minska risken för att hälso- och sjukvården blir för hårt belastad. 

Den viktigaste åtgärden är enligt Folkhälsomyndigheten att alla som har möjlighet vaccinerar sig. Läs mer om hur du vaccinerar dig i Kalmar och Växjö här. 

Du som har symptom på covid-19 ska stanna hemma, även om du bara har lindriga symptom. Det gäller både dig som är vaccinerad och dig som är ovaccinerad. Du ska också testa dig. Testningen är gratis för alla. Läs mer om hur du testar dig för covid-19.

De restriktioner och försiktighetsåtgärder som nu införs påverkar inte undervisning och examinationer. De fortsätter enligt planerat, men med vissa försiktighetsåtgärder. I detta sammanhang är det också viktigt att veta att undervisning och examinationer inte räknas som allmän sammankomst eller offentlig tillställning.

Universitetet ska i största möjliga mån göra det möjligt för alla i våra lokaler att hålla avstånd till varandra. Undvik trängsel och större samlingar vid in- och utpassager, i datorsalar, läsesalar och bibliotek. 

Vidare rekommenderas alla att undvika trängsel i kollektivtrafik genom att välja att resa andra tider än i rusningstrafik eller använda andra färdsätt, som till exempel att gå, cykla eller åka bil. Folkhälsomyndigheten rekommenderar också att man ska använda munskydd i kollektivtrafiken om det inte går att undvika trängsel.