Vinter på campus

Nya smittskyddsåtgärder från 23 december

Regeringen har idag meddelat att nya smittskyddsåtgärder vidtas från och med den 23 december. Undervisning och och examination på plats i våra lokaler är fortsatt huvudregeln, men de kan även ges på distans för att glesa ut i undervisningslokalerna och undvika trängsel.

För dig som är på plats i våra lokaler gäller att du ska tänka på att hålla avstånd samt följa övriga allmänna rekommendationer och riktlinjer. 

Vid salstentamina finns nu munskydd finns tillgängliga för dig som vill använda det under tentan. Vi har även handsprit på plats i anslutning till tentasalen. 

Den viktigaste åtgärden är enligt Folkhälsomyndigheten att alla som har möjlighet vaccinerar sig. Om du ännu inte tagit din första vaccinationsspruta - vaccinera dig nu! Har du tagit din andra spruta, se till att boka tid för den tredje sprutan när det blir din tur.