barn som ligger och tittar på en surfplatta

Nya tekniker ska förbättra elevers och studenters läs- och skrivförmåga

Vid årsskiftet startar två nya projekt vid Linnéuniversitetet som ska utveckla nya metoder för att främja förmågan att både förstå och skriva texter. I båda projekten ska forskarna använda sig av tekniska hjälpmedel. Satsningen gäller såväl elever inom grundsärskolan som studenter inom Komvux svenska för invandrare (SFI).

Linda Fälth är docent vid institutionen för pedagogik och lärande och Idor Svensson professor vid institutionen för psykologi vid Linnéuniversitetet. I två nya projekt, som startar i januari 2022, ska de arbeta med barns och vuxnas läs- och skrivförmåga ur olika perspektiv.

Det ena projektet heter Ta till sig och producera text via assisterande teknik – ett alternativ till att läsa och skriva för elever i grundsärskolan.

– I det ska vi studera hur ett systematiskt och intensivt användande av så kallad assisterande teknik påverkar förmågan att ta till sig och producera text för elever inom grundsärskolan. Konkret handlar det om att använda appar till surfplattor och smarta telefoner, berättar Linda Fälth.

Det andra projektet har fått namnet Läsinterventioner i svenska språket för nyanlända vuxna.

– De studerande ska få träna på att ta till sig text genom att de får genomföra en specifik lästräning och använda assisterande teknik. Deltagarna är nyanlända vuxna inom Komvux svenska för invandrare (SFI) med en låg förmåga att läsa på svenska. Vi ska undersöka hur de påverkas av en intensiv läsintervention i kombination med att använda assisterande teknik i form av att lyssna på text, säger Idor Svensson.

De två projekten genomförs med hjälp av bidrag från Skolforskningsinstitutet. Det förra projektet har tilldelats 3 612 100 kronor under tre år och det senare 2 334 300 kronor under två år. I båda projekten kommer forskarna att noggrant följa varje enskild elev. Arbetet genomförs i nära samarbete med verksamma lärare på fältet.

– I ett långsiktigt perspektiv är våra förväntningar att utveckla och introducera nya metoder för att främja förmågan att ta till sig och producera text. Detta ska gälla för såväl elever inom grundsärskolan som studenter inom SFI, säger Idor Svensson.