Aktiva skolelever med skolböcker

Nyheter från lärarutbildningen, augusti 2021

Så är det äntligen dags att välkomna såväl nya som gamla studenter tillbaka till våra två fina campus!

Vissa lärarstudenter har faktiskt redan börjat, de som läser förkortat förskollärarprogram för pedagogiskt verksamma i förskolan. En motsvarande utbildning för lärare i fritidshem startar vt22.

Utvecklingsarbetet med en reformerad ämneslärarutbildning med en ingång och flexibel utgång för 7–9 och gymnasiet går i höst in i ett intensivare skede inför antagning ht23. Utbyggnaden av den verksamhetsintegrerade profilen av grundlärarprogrammet fortsätter ht21. Vi har även startat igång med fler noder där det nu finns noder i Oskarshamn, Karlskrona och Ljungby. De så kallade VI-dagarna i våra olika utbildningar ska förhoppningsvis kunna genomföras på plats detta läsår vilket jag vet att våra studenter har saknat.

Den verksamhetsintegrerade profilen i flera av våra utbildningar tillsammans med Skolnätverk och praktiknära forskningssamarbeten via ULF och kunskapsmiljön Utbildning i förändring möjliggör en integrering av utbildning, forskning och samverkan som vi på sikt vill både bredda och fördjupa ytterligare.

Nya medarbetare på kansliet för lärarutbildning

På kansliet för lärarutbildning kommer ni i höst att möta såväl nya medarbetare som befintliga i nya roller. I Växjö har Ida Claeson nyss tillträtt som VFU-koordinator med ansvar för bland annat VFU-placeringar i ämneslärarprogrammet och KPU. Ida efterträder Anette Hinz som slutar sin anställning i oktober.

I Kalmar börjar Linnea Nyquist den 17 september. Hon ersätter Frida Svensson på posten som VFU-koordinator för bland annat grundlärarprogrammet i Kalmar. Frida har sedan i somras ett nytt uppdrag inom kansliet som utbildningssamordnare för programrådet för grundlärarexamen där hon efterträder Håkan Hansson.

Carola Berntsson som tidigare arbetat som utbildningssamordnare för programråden för yrkeslärarexamen och de specialpedagogiska examina går tillbaka som studie- och yrkesvägledare för bland annat ämneslärarprogrammet. I Kalmar lämnar inom kort Josefin Johansson-Lewis sin tjänst för arbete i Torsås kommun. Rekryteringsarbetet för hennes efterträdare är i full gång.

Hör gärna av er om det är några frågor!
Kontaktuppgifter till kansliet för lärarutbildning

Nämndsledningen genom tf dekan Hanna Palmér.