Converse på skateboard

Nytt forskningsprojekt granskar makt och tvång vid statens ungdomshem

Linnéuniversitetets forskare i socialt arbete, Sofia Enell, har fått 3,8 miljoner kronor till ett forskningsprojekt för att undersöka och kartlägga de så kallade tvångsbefogenheter på de statliga ungdomshemmen under det senaste decenniet. Ämnet är mycket relevant då missförhållanden på de statliga ungdomshemmen återkommande uppmärksammas, senast i en rapport från Barnrättsbyrån och organisationen World Childhood Foundation.

Tillsammans med Maria A. Vogel, och Tove Pettersson, forskare vid Stockholms universitet, har Sofia Enell beviljats 3 820 000 kronor i anslag från Forte, för forskningsprojektet Makt och tvång vid särskilda ungdomshem. Omfattning, variationer och förklaringar till tvångsanvändning över tid.

Forskningsprojektet handlar om de mest integritetskränkande tvångsbefogenheterna inom ungdomsvården: Avskiljning, vård i enskildhet och ytlig kroppsbesiktning. Syftet med studien är att undersöka tvångsbefogenheterna på ungdomshemmen i Sverige, både omfattning och variation över tid, från den senaste kartläggningen 2008.

Forskarna vill också undersöka kopplingen av tvångsbefogenheter till organisering, målgrupp och personalens förutsättningar. De vill också skapa en förståelse för hur personal på ungdomshemmen balanserar säkerhet och behandling.

– Arbetet vid särskilda ungdomshem är både komplext och utmanande. Här placeras unga med omfattande psykosocial problematik för vilka annan vård bedöms otillräcklig och personalen har långtgående tvångsbefogenheter. Det ställer höga krav på verksamheten och personalens kompetens. Det är helt avgörande med ett respektfullt bemötande – både i relation till ungdomarna men också till personalen och hur deras arbete värderas, säger Sofia Enell.

Flickor isoleras oftare

I rapporten från Barnrättsbyrån granskades så kallade avskiljningar (det vill säga att isolera unga, i enlighet med Lagen om särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU)). En av rapportens slutsatser är att flickor oftare än pojkar utsätts för isolering.

– Rapporten väcker många frågor, bland annat varför det oftare är flickor än pojkar som utsätts för avskiljning. Samtidigt kantas dessa institutioners historia av maktmissbruk och missförhållanden vilket innebär att det aldrig går att slå sig till ro i arbetet för att skapa en trygg miljö utan maktmissbruk. Med vårt forskningsprojekt hoppas vi kunna undersöka hur detta kan göras närmare, säger Sofia Enell.