Mynt och schackpjäs

Nytt forskningsprojekt: Hur förstå återgång och återkomst i affärslandskapet?

Ibland inträffar oförutsedda och omfattande händelser som i grunden ändrar förutsättningar för affärsverksamheten. Sådana omvälvande förändringar kan leda till att tidigare bedömningar och strategiska beslut måste göras om. Den pandemi som inleder 2020-talet är ett exempel på en sådan radikal ändring i samhället som också helt skakar om affärslandskapet.

Företag går i konkurs, företag omstrukturerar sin verksamhet, medarbetare permitteras, leveranser upphör, tillverkningsenheter stängs. Detta är alla exempel på avgörande avbrott i verksamheten följt av en återgång till ett ”normaltillstånd”. Så vad händer när verksamhet skall återupptas? När och hur går det till? Vilka affärspartners påverkas och hur?

Projektets mål är att bidra till kunskap om dynamik i affärslandskapet om vad en sådan återgång kan betyda för både företag och deras intressenter. Detta görs genom en kvalitativ ansats som fördjupar sig i dels en återstarts betydelse och dels en återflytt av tillverkning till ursprungslandet. Projektet kommer att belysa flera intressenter, både lokala och globala.

I projektet som leds från Uppsala universitet deltar Helén Anderson, Linnéuniversitetet. Projektet beviljades medel från Riksbankens Jubileumsfond i november och kommer att bedrivas i tre år från den 1 januari 2021. I Uppsala deltar Virpi Havila (projektledare) och Léon Poblete.