Arkeolog pusslar fragment av mänsklig skalle

Nytt grepp kan bidra till ledtrådar om massakern i Sandby borg

Finns det ledtrådar som förklarar 400-talets massaker i Sandby borg i Gamla Skogsby en bit därifrån? Det vill Linnéuniversitetets arkeologistudenter försöka ta reda på. Nu erbjuds även privatpersoner att via crowdfunding bidra till de fortsatta undersökningarna. Som tack får bidragsgivarna vara med på en exklusiv digital visning av utgrävningarna, guidade av våra arkeologer och stundenter.

Massakern i Sandby borg på södra Öland är relativt väldokumenterad, men fortfarande återstår att lösa mysteriet kring vem eller vilka som låg bakom dådet. I jakten på förövarna riktar arkeologerna nu blickarna västerut, mot Gamla Skogsby inte långt från Ölandsbron.

I två säsonger har Linnéuniversitetets arkeologistudenter genomfört utgrävningar vid platsen och fler planeras till hösten. För att säkra de ekonomiska förutsättningarna som krävs för att analysera de arkeologiska fynden, testar Linnéunversitetet för första gången att samla in pengar genom så kallad crowdfunding, där privatpersoner, företag och organisationer kan delta efter egen förmåga.

– Vi får statliga anslag för utbildning och forskning, vilket täcker studenternas kostnader för lärare, resor och utrustning för arkeologisk utgrävning. Om vi ska kunna gå vidare och analysera studenternas fynd för att få mer information behöver vi pengar från andra källor, säger Ylva Dandanell, projektledare och senior rådgivare vid Linnéuniversitetet.

Vanligt att forskare söker externa medel

Att ett universitet söker pengar från olika håll är inget ovanligt i sig, då forskare hela tiden aktivt måste söka externa medel för sin forskning. Det unika med detta projekt är att Linnéuniversitetet även vänder sig till den breda allmänheten.

Som tack erbjuds alla bidragsgivare, stora som små, att vara med på en digital visning av utgrävningarna där de från första parkett, guidade av våra arkeologer och studenter, får se de senaste fynden, uppleva de historiska miljöerna, veta mer om skogsbyhövdingens hus och människornas offer till gudarna och inte minst höra teorierna om huruvida det kan ha varit människorna i Gamla Skogsby som låg bakom blodbadet i Sandby Borg.

– Pengarna vi får in i projektet öronmärks för analyser av studenternas fynd, det finns idag ingen annan finansiering för det. Vi hoppas att intresset för arkeologiska utgrävningar och möjligheten att få mer fakta och kanske ledtrådar till mysteriet med massakern i Sandby borg kan locka många att ge ett bidrag.

Detta kan vi göra för pengarna som samlas in

4 000 kr – Konservering av ett föremål
5 000 kr – En kol-fjorton-datering
10 000 kr – Analys av förkolnade brödfragment
15 000 kr – Keramisk tunnslipsanalys på tre krukor
20 000 kr – Två veckors osteologisk analys
30 000 kr – Lipidanalyser på tre krukor