polisstudenters hälsa testas

Polisstudenters hälsa kartläggs i nytt forskningsprojekt

Polisen: en yrkeskår att värna om. Fysisk förmåga och hälsa hos poliser och polisstudenter - en studie för att utveckla verktyg med syfte att förebygga arbetsskador och sjukskrivningar.

Poliser och polisstudenters fysiska förmåga och hälsa testas i ett nytt projekt som är ett samarbete mellan Linnéuniversitetet och Malmö universitet.

Alla polisstudenter som börjar sina utbildningar vid Malmö universitet och Linnéuniversitetet tillfrågas om att ingå i projektet. De får svara på en omarbetad variant av Folkhälsomyndighetens folkhälsoenkät. Den kompletteras sedan med tester av den fysiska förmågan såsom kondition och styrka.

Detta forskningsprojekt kommer att bidra med ny kunskap om: (i) fysisk förmåga och hälsa bland poliser och polisstudenter, och eventuell förändring över tid; (ii) hur fysisk förmåga och hälsa är relaterat till arbetsskador och återkommande sjukskrivning; och slutligen (iii) verktyg för att minska arbetsskador och sjukskrivning. Våra preliminära data indikerar ett starkt samband mellan polisstudenters självrapporterade hälsa och upplevd poliskompetens.

Projektmedlemmar Linnéuniversitetet:

  • Arne Rosendal Hansen
  • Olof Hansson
  • Daniel Bjärsholm
  • Anna Hafsteinsson Östenberg

Projektmedlemmar Malmö universitet:

  • Jenny Vikman
  • Sandra Krugly
  • Alexander Jansson