Polisstudenter

Polisutbildning i Växjö fyller 20 år och byter nu namn

Polisutbildning har nu bedrivits i Växjö i 20 år. Hösten 2001 kom den första kullen med 72 studenter till den nystartade utbildningen på Växjö universitet. Rektor Magnus Söderström och prefekten för samhällsvetenskapliga institutionen Betty Rohdin hade, i tuff konkurrens tillsammans med en grupp medarbetare, bärgat hem denna prestigefyllda och annorlunda uppdragsutbildning till Växjö. Sedan dess har över 5.200 poliser utbildats. Utöver dessa har Polisutbildningen också bedrivit fort- och vidareutbildning i stor skala och utbildat bland annat poliser, tulltjänstemän, kustbevakare, militärpoliser, försäkringsutredare, socialsekreterare och skattebrottsutredare inom olika områden.

Polisutbildningen har undan för undan utvecklats till en naturlig del av Linnéuniversitetet och har nu ett eget forskningscenter och två akademiska huvudområden: polisiärt arbete och kriminologi. Organisatoriskt har Polisutbildningen sedan en tid inrättats som institution inom Fakulteten för samhällsvetenskaper och verksamheten är inte längre enbart fokuserad på uppdragsutbildning av poliser, utan även ordinarie universitetskurser. I höst startar institutionen de första egna kurserna i kriminologi, kurser som haft mycket stort söktryck. Det är väldigt roligt, då just kriminologisk kompetens har stor efterfrågan i samhället och utgör en viktig pusselbit för samhällsbyggets sociala hållbarhet.

Med anledning av det nya huvudområdet, de nya kurserna och en stor satsning på kriminologisk forskning och utbildning byter institutionen nu namn till Institutionen för kriminologi och polisiärt arbete. Det är den enda institutionen i landet som bedriver forskning och undervisning inom båda dessa nyckelområden för att förebygga brott och öka trygghet.

När det går snabbt framåt är det viktigt att inte glömma varifrån man kommer och vart man är på väg. Anledningen till att institutionen finns från början är att vi fått förtroendet att grundutbilda poliser. Det har varit, är och förblir den i särklass viktigaste verksamhetsgrenen. Linnéuniversitetet står för en modern polisutbildning av hög kvalitet där inte bara teori och praktik integreras, utan också alla de ämnesområden och kompetenser framtidens poliser behöver behärska för att kunna arbeta säkert, effektivt och nära medborgarna. En polis utbildad på Linnéuniversitetet kan, vill och vågar göra det som yrket kräver.

I den närmsta framtiden kommer institutionen att ytterligare utveckla sina utbildningar. En viktig del kommer att vara viss samordning med andra professionsutbildningar på Linnéuniversitetet. Yrkesgrupper som poliser, lärare, socionomer, behandlingspedagoger och sjuksköterskor samverkar i sina respektive yrken och har flera överlappande kunskapsområden. Det är naturligt att de också möts och har viss undervisning tillsammans redan under utbildningstiden. På forsknings- och utvecklingssidan finns en lång rad intressanta projekt och ett av de större är att ansvara för genomförande och analys av lokala trygghetsundersökningar.

Fakta Institutionen för kriminologi och polisiärt arbete:

 • Institutionen har 85 egna medarbetare. 65 av dessa är polisanställda lärare som har sin placering på Linnéuniversitetet. Utöver dessa engageras ett tiotal lärare från andra institutioner på universitetet.
 • Institutionen har ungefär 800 polisstudenter varav ungefär hälften läser programmet på halvdistans (20 närstudieveckor av 80). Ytterligare ungefär 800 deltar årligen i våra olika fort- och vidareutbildningar. Institutionen har bland annat utbildat i stort sett alla direkta ledare inom svensk polis och en betydande andel av dess förundersökningsledare.
 • Det är Polismyndigheten som ansvarar för rekrytering till Polisprogrammet. Prövningar av de sökande genomförs av Plikt- och prövningsverket.
 • Polisprogrammet är en uppdragsutbildning. Det innebär bland annat att Polismyndigheten beslutar om utbildningsplanen. Programmet är två och ett halvt år varav det sista halvåret utgörs av aspirantutbildning inom Polismyndigheten. Programmet ger 120 högskolepoäng på Linnéuniversitetet.
 • Polisprogrammet har förhållandevis hög undervisningstäthet, cirka 20 schemalagda timmar i veckan.
 • Institutionen bedriver också så kallad funktionsinriktad polisutbildning. Denna är ett och ett halvt år och är öppen för anställda inom Polismyndigheten som svarar mot särskilda förkunskapskrav.
 • De första studenterna som går fördjupningskurserna i polisiärt arbete väntas ta sin kandidatexamen i januari 2022. De första kriminologstudenterna börjar nu i höst.
 • Institutionen startade i våras den första svenska MOOC:en (Massive open online course) i kriminologi. Den heter Brottsplats Linné och är en helt öppen nätkurs. Inga förkunskaper krävs och deltagarna får intyg istället för högskolepoäng.
 • Centrum för polisforskning och utveckling (CPU) har sju egna forskare men samlar forskare med intresse för polisforskning från hela Linnéuniversitetet. CPU samverkar också med polisforskare nationellt och internationellt.
 • Institutionen bedriver internationellt arbete, främst genom Sida-finansierat rättsbistånd. För närvarande bedrivs projekt i Colombia på uppdrag av Polismyndigheten. Tidigare har utbildningsinsatser gjorts ibland annat Montenegro, Sydafrika, Kenya, Nicaragua, Rwanda och Jordanien.
 • Prefekt för institutionen är Ola Kronkvist. Biträdande prefekt är Sandra Rohdin. Föreståndare för CPU är Peter Lindström. Studierektorer för Polisprogrammen är Magnus Einvall, Viktoria Wärn, Jan Ottosson och Max Haij.