Nobel silhuett

Professor Hubert Fromlet: Väntade och värdiga vinnare av 2021 års ekonomipris

Idag den 11 oktober tillkännagavs att det är tre ekonomer som får dela på årets Nobelpris i ekonomi. Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne går till David Card, Joshua Angrist och Guido Imbens.

David Card är verksam vid University of California och får halva priset för ”hans empiriska bidrag till arbetsmarknads ekonomin”. Med hjälp av naturliga experiment har David Card analyserat arbetsmarknadseffekterna av minimilöner, invandring och utbildning.

Joshua Angrist, och Guido Imbens tilldelas den andra halvan av priset för ”deras metodologiska bidrag till analysen av kausala samband”. Angrist är verksam vid MIT och Imbens vid Stanford University. De har forskat om hur man kan beräkna orsakssamband genom att studera och analysera data om utbildning och arbetsmarknad. De har bland annat undersökt vilka effekter ett års längre skolgång kan ha på människor.

Värdiga vinnare

Hubert Fromlet är affilierad professor vid Linnéuniversitetet och forskar inom internationell ekonomi, med fokus på Östersjöregionen och de större asiatiska ekonomierna som till exempel Kina, Indien och Japan. För honom kom vinnarna inte som någon överraskning.

– Årets vinnare av Ekonomipriset finns samtliga på min bredare kandidatlista och Joshua Angrist även på min snäva lista med endast några få kandidater. De är samtliga värdiga pristagare, säger ekonomiprofessor Hubert Fromlet som varje år tipsar om vinnarna inför tillkännagivandet.

Den experimentella forskningen och metodik-förbättringen som Angrist, Imbens and Card kommit fram till borde bidra till en ökad trovärdighet för nationalekonomin enligt Fromlet.

– På grund av den nära kopplingen av forskning och praktisk tillämpning – exempelvis vad gäller arbetsmarknaden och olika kausala samband (orsak och verkan). Mycket av den belönade forskningen handlar om att bidra till samhällets bästa.

Hubert hade gärna sett en kvinnlig pristagare, men hoppas att så blir fallet någon gång i framtiden.

– Naturligtvis hade jag hoppats på en kvinnlig pristagare. Tyvärr blev det inte så men kanske nästa år. Likväl har man i år utsett kompetenta pristagare, avslutar Hubert Fromlet.