Man som håller sig för magen på grund av buksmärta

Psykisk ohälsa och akut magont – ett vanligt samband visar ny avhandling

Patienter med buksmärta som söker akutvård har ofta psykiska symtom, ångestrelaterade personlighetsdrag och sämre uppfattad hälsa. Det tyder på att dessa patienter eventuellt kan dra nytta av psykiatrisk hjälp. Det framgår av en doktorsavhandling av Erik Lexne, ST-läkare inom allmänmedicin vid Färjestadens hälsocentral, specialist inom psykiatri och doktorand i biomedicinsk vetenskap vid Linnéuniversitetet.

– Min forskning bygger på data som samlats in under ett års tid från patienter som vårdats på akutvårdsavdelningen i Kalmar för akuta buksmärtor. I samband med vårdtillfället fyllde patienterna i instrument för personlighet och för psykiska tillstånd som till exempel depression. Journaldata om medicinering, fysiska diagnoser och vårdtider har också samlats in, säger Erik Lexne.

Patienternas diagnoser delades in i tre grupper; buksmärtor utan organisk förklaring, buksmärtor med organisk förklaring och organisk dyspepsi det vill säga magsår, refluxbesvär och magkatarr. Därutöver har data också samlats in 10-15 år efter vårdtillfället angående receptförskrivning av läkemedel mot depression och ångest.

– Designen på forskningen gör det möjligt att studera skillnader i psykiatriska faktorer, som personlighet och psykiska symptom, mellan de diagnostiska grupperna och långtidsuppföljning.

Analyser presenteras i fyra artiklar som var och en visar på skillnader mellan de diagnostiska grupperna. Skillnader i personlighet, psykiska symptom och självupplevd hälsa, personlighetens och diagnosens betydelse för upplevd hälsa samt förskrivning av läkemedel mot depression och ångest.

Avhandlingen visar att patienter med buksmärta som söker akutvård ofta har psykiska symptom, ångestrelaterade personlighetsdrag och sämre uppfattad hälsa. Denna trend är särskilt tydlig hos patienter med diagnosen syraberoende organisk dyspepsi och i mindre grad patienter med en diagnos av ospecifik buksmärta. Dessa faktorer förutsäger också framtida recept på depression och ångestläkemedel.

– Resultaten tyder på att patienter som kommer till akutvård med akut buksmärta eventuellt kan dra nytta av psykiatrisk konsultation.

Mer information

Länk till avhandlingen: Psychiatric aspects on acute abdominal pain (diva-portal.org)

Kontakt

Erik Lexne, ST-läkare allmänmedicin, specialist inom psykiatri och doktorand i biomedicinsk vetenskap, telefon: 0733-345 543, epost: erik.lexne@regionkalmar.se