Händer som håller pusselbitar

Publicering i Allmänmedicin

Mats Hammarstedt har publicerat artikeln Vad bestämmer äldre människors digitala vårdkontakter? i tidskriften Allmänmedicin. Artikeln är skriven tillsammans med Dino Viscovi.