Händer som håller pusselbitar

Publicering i Journal of Public Economics

Magnus Carlsson och Dan-Olof Rooth har fått artikeln "Backlash in Policy Attitudes After the Election of an Extreme Political Party" accepterad för publicering i Journal of Public Economics. Artikeln är samförfattad med Gordon B. Dahl vid University of California, San Diego.