Händer som håller pusselbitar

Publicering i The Scandinavian Journal of Economics

Magnus Carlsson har fått artiklen Coworker Peer Effects on Parental Leave Take-up accepterad för publicering i The Scandinavian Journal of Economics. Uppsatsen är samförfattad med Abdulaziz Reshid, tidigare på Linnéuniversitetet och numera på Tillväxtanalys.