Anteckningar och tangenter

Regeringen satsar på distansundervisning - Linnéuniversitetet är med och delar på 30 miljoner

Regeringen vill att fler människor, oavsett var i Sverige man bor, ska ha möjlighet att utbilda sig på distans. Linnéuniversitetet är ett av sex lärosäten, som tilldelas 5 miljoner kronor för att säkra tillgången på högre utbildning med god kvalitet.

- Mycket glädjande för oss! En fortsatt och utökad finansiering av aktiviteter som vi påbörjade 2020, säger prorektor Niklas Ammert om beskedet som regeringen gick ut med i ett pressmeddelande under onsdagen.

Totalt fördelas 30 miljoner kronor för att stärka förutsättningarna för distansutbildning genom att bland annat få fram modeller för verksamhetsförlagd utbildning på distans, men även för att stärka samarbeten med lokala aktörer som möjliggör ökad tillgång till högskolestudier såsom lärcentrum.

En av de kvalitetshöjande aktivieteterna som genomförts är att sektionen för högskolepedagogik har sammanställt en nationell forskningsbaserad resurs för vad som kännetecknar framgångsrikt nätbaserat lärande med avseende på måluppfyllelse och genomströmning. Just kvalitet och genomströmning är centralt i regeringens satsning.

Linnéuniversitetet genomför också försök med att bedriva delar av verksamhetsintegrerad lärarutbildning i samarbete och samverkan med ”noder” utanför våra campusorter och det är bra att detta får stärkt finansiering.

- Nu börjar arbetet med exakt vilka satsningar som ska prioriteras under året. Just nu är det för tidigt att säga.

Övriga lärosäten som tilldelas 5 miljoner vardera är Umeå universitet, Luleå tekniska universitet, Karlstads universitet, Mittuniversitetet och Högskolan i Gävle.