mandalay

RJ Sabbatical: Undantag och nödläge – det brittiska imperiets regim i Asiens gränstrakter

Gunnel Cederlöf har tilldelats Riksbankens jubileumsfond’s Sabbatical-anslag för 2022. Hennes projekt ”Undantag och nödläge – det brittiska imperiets regim i Asiens gränstrakter” är en historisk studie av en ekonomisk och politisk nyckelregion i Asien då globala imperier och kolonialt styre formade förutsättningarna för de moderna staterna.

Den undersöker hur mindre samhällen och stater i imperiernas strategiska gränsområden manövrerade för att bemöta militära konfrontationer och påtvingad administration. Gränserna för det brittiska Indiens ”Nordöstra gränsområden”, kungadömet Burma och Qingimperiets Yunnanprovins flyttades ständigt under 1800-talet. Samtidigt skapades en praktik där småstaterna omvandlades till permanenta gränstrakter som styrdes under administrativa undantag. Projektets syfte är att belägga imperiets pragmatiska och provisoriska tillvägagångssätt som vilade på specifika platser och omständigheter snarare än på imperiets principer och lagstiftning.

Projektet kombinerar och syntetiserar resultaten från två forskningsprojekt i en monografi. Studien bidrar till en nödvändig revidering av Asiens imperiehistoria genom att integrera området från nordöstra Indien till Yunnan i en övergripande analys i syfte att undersöka styresformer under exceptionella förutsättningar. Det innebär en omfattande rumslig revision av det analytiska fältet då det överskrider gränserna mellan regioner inom det dominerande Area Studies (regionsstudier), nämligen Syd, Sydost och Ostasien. Det är en empiriskt rik studie som omfattar arbete i ett flertal historiska arkiv.

Som en del av projetet kommer Cederlöf under två år att vara affilierad forskare vid Centre of South Asian Studies, University of Cambridge.