Rörelsecoach, aktiva barn på skolgård

Rörelsesatsning i skolan: Rörelsecoach, ett samarbete mellan RF-SISU Småland och Linnéuniversitetet

En kurs för dig som är verksam i skolans tidiga år, årkurs F-6, och vill bidra till att öka den fysiska aktiviteten på din skola med utgångspunkt i idrottens verksamhet.

Kursen genomförs av Linnéuniversitetet och RF-SISU Småland och är kostnadsfri och ger vid godkänt resultat 7,5 högskolepoäng. Du blir rörelsecoach på din skola och de uppgifter du genomför i kursen är direkt inriktade på verksamhetsutveckling på din egen skola.

Centralt för kursen är att ditt arbete ska bidra till ökad rörelse på skolan och ur innehållet märks:

  • Samling för daglig rörelse – samhällets arbete för ökad fysisk aktivitet med fokus på skolan och idrottsrörelsen
  • Rörelsesatsning i skolan
  • Rörelsecoaching – att samordna och inspirera elever, personal och föräldrar till ökad fysisk aktivitet
  • Skolgården – en arena för fysisk aktivitet och idrott
  • Lokalsamhällets idrottsliga verksamhet och dess möjligheter i samverkan med skolan
  • Idrotts- och rörelseaktiviteter i skolans vardag
  • Skolidrottsföreningen som en resurs.

Kursen bedrivs på kvartsfart och går utmärkt att kombinera med ditt arbete.

Förutom två fysiska träffar (19/8 och 1/12 kl. 13.00-18.00) på Linnéuniversitetet, Campus Växjö genomförs tre träffar på distans (27/9, 26/10 och 13/1 kl. 15.00-18.00) på hemmaplan och med hjälp av en webbstudieplats. Alla uppgifter utgör utvecklingsområden för din egen skola.

Anmälan till kursen görs av rektor på skolan och vi ser helst att skolan anmäler flera deltagare till kursen för att den framtida Rörelsesatsningen i skolan ska bli hållbar. Anmälan öppnar den 15 april 2021.

Anmälan från, av RF-SISU Småland utvalda kommuner och skolor, kommer att prioriteras vid antagningen till kursen. Utvalda kommuner och prioriterade skolor kommer att kontaktas av personal från RF-SISU Småland innan kursen startar i augusti.

Sista anmälningsdag för kursen är den 15 maj 2021 och antagningsbesked skickas ut senast den 1 juni 2021.

Mer information om kursen och om anmälan

Länk till anmälan, senast den 15 maj

För mer information om kursen, kontakta gärna:

Linnéuniversitetet
Åsa Wiberg, kursansvarig
asa.e.wiberg@lnu.se                                   

RF-SISU Småland

Maria Nilsson, Jönköpings län                              
maria.nilsson@rfsisu.se
Telefon 036-345472

Therese Möllevi, Kalmar län                                  
therese.mollevi@rfsisu.se
Telefon 036-345443

Cecilia Wilhelmsson, Kronobergs län                  
cecilia.wilhelmsson@rfsisu.se
Telefon 036-345475