fotomontage med hand som håller glödlampa med hjärna i framför bärbar dator

Så kan din organisation dra nytta av tekniken med digitala tvillingar

Vill du kunna skapa en modell av din organisations alla delar och kunna simulera och analysera den, för att bedöma och optimera organisationen? Välkommen att tillsammans med oss undersöka hur ni bäst kan dra nytta av den nya teknik som kallas en digital tvilling av organisationen.

  • Kan din organisation komma åt och analysera data och information i realtid, och genomföra förändringar utifrån kunskapsbaserat, anpassat beslutsstöd?
  • Ser din organisation fördelarna med att digitalisera er produktion?
  • Har din organisation en strategi och tillräcklig kunskap för att genomföra en digitalisering?

Om svaret på någon av dessa frågor är nej, vill vi tillsammans med din organisation undersöka era specifika utmaningar och skapa en förståelse för hur ni bäst utnyttjar den teknik som kallas en digital tvilling av organisationen (digital twin of the organization; DTO).

Utmaningar och behov

Vid Linnéuniversitetet har vi forskat inom DTO-området sedan en tid tillbaka. Ett konkret exempel på den forskning och samverkan vi bedriver är projektet Anpassningsbara arkitekturer för organisationers digitala tvillingar (Aladino).

Att introducera en digital tvilling av organisationen i utveckling, produktion och produkter är en stor utmaning. Det gäller att förstå de utmaningar och behov som finns för digitala tvillingar. Flera företag har precis börjat använda en DTO eller liknande tekniker. Några har kommit långt, medan andra överväger att ta de första stegen.

Marknaden erbjuder ofta lösningar som kräver omfattande anpassningar. Därmed har dessa svårt att hantera anpassningar till och förändringar i de underliggande processerna och resurserna. Detta bidrar till bilden av att digitalisering är en långsam, resurskrävande och kostsam process, med osäkra vinster på både kort och lång sikt. Flera företag efterfrågar lösningar som gör det möjligt för dem att stegvis införa DTO-tekniker. Likaså att själva kunna förfina, förbättra och utveckla de digitala tvillingarna utifrån förändrade behov och förutsättningar.

Forum för erfarenheter och frågor

Vi vill ta vara på er kunskap, era utmaningar och era erfarenheter i olika aktiviteter. Bland annat planerar vi att skapa ett forum där intressenter kan dela erfarenheter, diskutera frågor och förväntningar kring DTO-tekniker.

Vi hoppas detta låter intressant! Anmäl ditt och ditt företags eller din organisations intresse genom att fylla i detta formulär.

Mer om digital tvilling av organisationen

Digitalisering är en stor utmaning för alla producerande företag. Internet of Things (IoT) och datastyrd teknik skapar förutsättningar för en fjärde industriell revolution. Den innebär att produktionsresurser förses med fler sensorer och kopplas samman med andra resurser, system och medarbetare i de affärskritiska produktionssystemen.

En digital tvilling av organisationen är en teknik för att samla en organisations data, information och kunskap i modeller som vid varje tidpunkt speglar utvecklings- och produktionsprocessens tillstånd. Modellerna kan analyseras kontinuerligt i realtid och utgöra beslutsstöd för exempelvis optimering av organisationen.

En digital tvilling kan förenkla förändringar av processerna i organisationens utveckling och produktion, exempelvis underlätta arbetet med att identifiera avhjälpande och förebyggande insatser. DTO-teknikens förespråkare hävdar att den underlättar för organisationer att förnya och förändra, och på så sätt bidra positivt till organisationens hållbarhet.