gammalt rött trähus

Så kan man öka intresset för energirenovering av småhus

Att renovera huset för att spara energi gynnar såväl den enskilde husägaren som samhället i stort. Men det är oftast inte så enkelt och inbegriper kontakter med flera olika typer av företag. Därför har Georgios Pardalis i sin doktorsavhandling undersökt om ett allt i ett-koncept kan vara en lösning.

Byggnader står för en stor andel av den energi som förbrukas i Sverige. Av våra 2 miljoner småhus är dessutom över 80 procent äldre än 35 år. Därför borde intresset för att renovera för att spara energi vara stort bland småhusägare, men så har hittills inte varit fallet.

En av anledningarna kan vara att beslutsprocessen är komplicerad. Marknaden är uppdelad och den som vill energirenovera behöver ta kontakt med olika aktörer för olika delar av renoveringen. Av den anledningen har Georgios Pardalis, doktorand i byggteknik vid Linnéuniversitetet, i sin nya avhandling utforskat om ett allt i ett-koncept kan vara en nyckel till att öka intresset.

– En så kallad one-stop-shop erbjuder husägaren en enda kontaktpunkt för hela renoveringen, från energiundersökning till slutlig kvalitetskontroll. Det kan vara i form av en fysisk aktör eller en webbplats. Där kan husägarna hitta all information och alla tjänster de behöver för att genomföra ett samordnat projekt, berättar Georgios Pardalis.

Intresse finns från olika parter

Georgios forskning har haft formen av enkäter och intervjuer med husägare, byggföretag, banker, mäklare och energirådgivare. Studien visar att det finns husägare som vill ligga i frontlinjen och skulle vara intresserade av one-stop-shop-konceptet. Aktörerna på marknaden är också positiva i teorin, men de ser svårigheter i praktiken.

– Det handlar främst om brist på kompetens i ledningen och på resurser, och om riskerna med att förändra företagens affärsmodell. Ändå hittade vi två aktörer som, under vissa förhållanden, kunde tänka sig att samordna sådana här projekt, säger Georgios Pardalis.

Avhandlingen ger insikter om nyckelfrågor som behöver bearbetas för att one-stop-shop-konceptet ska kunna bli verklighet i Sverige. Den föreslår även ett antal olika strategier för att skapa marknadsmässiga villkor som främjar energirenovering av äldre småhus. Här kan såväl lokala som nationella myndigheter skapa drivkrafter för ett hållbarare samhälle.

– För husägare och familjer kan energirenoveringar även skapa en bättre livsmiljö. Det är viktigt, inte minst i tider som denna när många på grund av coronapandemin arbetar och studerar hemma. Bättre belysning, luft och uppvärmning påverkar hälsan och välmåendet positivt, avslutar Georgios Pardalis.

- -

Avhandlingen: Prospects for the Development of a One-Stop-Shop Business Model for Energy-Efficiency Renovations of Detached Houses in Sweden.