Framsida på boken "Såra tukt och sedlighet"

”Såra tukt och sedlighet” – ny bok om pornografins historia i Sverige

För 100 år sedan var det olagligt att visa pornografi. Idag konsumeras den gratis på nätet. I den nya boken ”Såra tukt och sedlighet: Hundra år av pornografi i Sverige”, berättas den svenska pornografihistorien. Författare är filmvetarna Mariah Larsson, Tommy Gustafsson och Elisabet Björklund vid Linnéuniversitetet och Klara Arnberg från Stockholms universitet.

Boken är en övergripande skildring av modern pornografihistoria i Sverige, de senaste hundra åren. Titeln ”Såra tukt och sedlighet” är hämtad ur en historisk lagtext, och var något man kunde dömas för om man till exempel visade pornografiskt material. Det första kända fallet är från 1921, alltså för 100 år sedan, där boken tar sin utgångpunkt. Då dömdes en man till fängelse för att ha visat en oanständig film inför publik. Sedan dess har mycket hänt. 50 år senare, 1971, var Sverige det andra landet i världen att legalisera pornografin. Idag finns den tillgänglig på Internet.

Varför ville ni skriva den här boken?

– Pornografin har varit ett hett debatterat ämne under mer än hundra års tid och är det än idag. Det är en historia med många vändningar och starka känslor. Den involverar idéer och strömmingar som den svenska synden, sexliberalism och feminism. Det är också en historia som påverkats av den teknologiska utvecklingen inom fotografi, film, tv, video och internet. Utifrån vår forskning ville vi skriva en mer övergripande historia om den moderna pornografin i Sverige. Avsikten är att bidra med ett brett kulturellt och samhälleligt perspektiv på pornografi som fenomen, säger Tommy Gustafsson, professor i filmvetenskap.

– Vi är fyra forskare inom filmvetenskap, historia och ekonomisk historia som under flera år har forskat om pornografi som ett samhälleligt, ekonomiskt och moraliskt fenomen i Sverige. Genom att slå oss ihop och skriva en populärvetenskaplig bok om pornografins historia vill vi nå ut till en större läsekrets som kan ha intresse av denna historia, byggd på välgrundad forskning och unikt källmaterial som går bortom de infekterade debatterna, säger Elisabet Björklund, lektor i filmvetenskap.

Framsida på boken "Såra tukt och sedlighet: Hundra år av pornografi i Sverige"
"Såra tukt och sedlighet: Hundra år av pornografi i Sverige" utkom 8 oktober 2021 på bokförlaget Natur & kultur.

Var porren oskyldigare förr?

– Den allmänna föreställningen är att pornografin var oskyldigare förr och att den blivit värre och grövre. Men i boken har vi många exempel på att grafiskt explicit pornografi var något som började spelas in redan under filmens barndom i början av 1900-talet. Vi hoppas kunna gå bortom den ganska svartvita uppdelningen där pornografi antingen ses som frigörande eller förtryckande. Det finns slående exempel på hur pornografin både har utmanat sexuella normer och reproducerat förtryck under de 100 år som boken omfattar, säger Tommy Gustafsson.

I år är det 50 år sedan pornografin legaliserades i Sverige. Bör det uppmärksammas?

– Även om det kanske inte är ett jubileum i ordets vanliga bemärkelse är det väl värt att uppmärksamma, inte minst som det historiska perspektivet ofta tappas bort i diskussionerna om pornografi. Exempelvis fanns det mycket mer pornografi i det offentliga rummet åren kring legaliseringen än vad man skulle tro. Och i någon mening är vårt offentliga ”rum” idag (till exempel Facebook och Instagram) väldigt renstädade från det pornografiska som nu är hänvisat till några få monopolsajter, säger Mariah Larsson, professor i filmvetenskap.

– Den historiska debatten om pornografi har vissa intressanta likheter med dagens debatt. Till exempel finns det både ett religiöst och ett feministiskt motstånd mot pornografi som sedan 1970-talet löper parallellt och ibland sammanstrålar. Ett annat intressant historiskt faktum är att pornografi delvis återreglerades från och med 1980-talet och framåt, med fokus på barnpornografiskt material, säger Mariah Larsson.

 

Några milstolpar i den svenska pornografihistorien

  • 1921: En kringresande filmförevisare åtalas och döms för första gången till fängelse för att ha visat pornografisk film i Gävletrakten.
  • 1965: Berth Milton startar tidningen "Private".
  • 1966: Nina Estin skapar en ”sextidning för kvinnor” med Expedition 66.
  • 1969: Filmen "Ur kärlekens språk" (Torgny Wickman) släpps av den svenska filmcensuren och blir den första svenska biografdistribuerade långfilmen som visar könsdelar under samlag i närbild.
  • 1971: Pornografin legaliseras i och med att paragrafen (”porrparagrafen”) om att såra tukt och sedlighet tas bort ur tryckfrihetsförordningen och brottsbalken.
  • 1980: Barnpornografi förbjuds. (Flera lagändringar sedan dess har ytterligare förstärkt förbudet mot barnpornografi.)
  • 1999: Bredbandsbolaget och HSB ingår avtal om utbyggnad av bredband, vilket utgör en av förutsättningarna för spridningen av pornografi på internet i Sverige.
  • 2009: "Dirty Diaries", en samling med feministiska, pornografiska kortfilmer gjorda under ledning av Mia Engberg, släpps.
  • 2011: Filmcensuren för vuxna (över 15 år) avskaffas.

Läs mer om boken på bokförlaget Natur & kulturs webbsida