AR av skeppsvraket

Se skeppsvrak från 1700-talet i Augmented Reality (förstärkt verklighet)

1997 skulle ett marinbiologiskt laboratorium byggas på området där Linnéuniversitetet nu ligger och då upptäcktes en sida av ett fartyg. Det visade sig vara ett vrak som är cirka 21 meter lång och 7 meter brett. Nu kan du via Augmented Reality (förstärkt verklighet) se vraket i naturlig storlek om du besöker hus Stella i Kalmar.

Fartyget tillhör troligen en grupp av mindre transport- och handelsfartyg, vilka var i bruk omkring sekelskiftet 1700.  Efter undersökning täcktes vraket över och frilades inte igen förrän det nya universitetsområdet började byggas under 2010-talet. När det åter såg dagens ljus gjordes nya undersökningar av Kalmar Läns museum, innan man grävde ned det 35 ton tunga vraket igen. Nu djupare ned och ca 40 meter från sin ursprungliga plats.

Det Kulturella universitetet vid Linnéuniversitetet har tagit fram en 3D-modell som du kan se i din mobil.  Projektet har varit ett samarbete mellan Det kulturella universitetet och en studentgrupp inom kursen "tillämpad interaktionsdesign" samt med Kalmar läns museum för underlag. 

Vad är Augmented Reality (förstärkt verklighet)?
Ett virtuellt lager ovanpå den fysiska miljön...

Läs mer om vraket här